Nettverk for opplæringsansvarlige: Samling på GE Healthcare

Forrige uke var det første samling for nettverket for opplærinsansvarlige på GE Healthcare på Lindesnes. 

GE Healthcare presenterte sitt nye prøveprosjekt der de prøver å systematisere opplæringsløpet for lærlinger, hvor de har halvtårsperioder med avsluttende prøver.

Kompetanse og opplæring satt i system

- Jeg synes det var en lærerik og trivelig samling på Lindesnes forrige uke. For Morrow Batteries er kompetanse og opplæring satt i system helt kritisk i framtiden da vi blir mange ansatte. Vi vil ha behov for gode opplæringsprogrammer både for internt ansatte, men også for å sørge for god nok opplæring til de lærlinger som skal ta fagbrev hos oss. Nettverket for opplæringsansvarlige i Eyde-klyngen består av erfarne og meget kompetente folk som gjerne deler gode erfaringer videre. Spesielt vil jeg trekke frem villigheten til å jobbe sammen på tvers av bedrifter for å satse på og vise at industrien på Agder er mangfoldig og interessant. Viktigheten av å gjøre oss attraktive sammen og tenke region er et samspill som vil være nødvendig for å tiltrekke nok talenter fremover, sier Siri Vimme Ribe i Morrow som deltok på samlingen.  

Les mer om Eyde-lærling her

Oversikt over faggruppene. Nettverket for opplæringsansvarlige faller inn under fagområdet HR.

Meld deg på vårt nyhetsbrev