Han skal lede FoU-forum i Eyde-klyngen

Som marinbiolog har Eyde-klyngens nye tilskudd, Frank Spetland, sett med egne øyne hvordan klimaendringer og utslipp skader naturen. Nå ønsker han å bidra til nye felles løft for det grønne skiftet i klyngen.

 

Les også om første FoU-samling i år

Frank Spetland har begynt i ny jobb som leder av arbeidsgruppen for forskning og utvikling i Eyde-klyngens sekretariat. Med kontorplass på Bærekraftssenteret i Kristiansand, holder han seg tett opp til det som er målet med FoU-satsingen.

 

- Men hva gjør en marinbiolog i en landbasert prosessindustriklynge?

- Jeg jobber for det grønne skiftet. Det er den samme utfordringen vi jobber med over alt, for skiftet er ikke avgrenset til land eller sjø, av fag, nasjon eller politikk, presiserer Frank Spetland.

Han har skrevet masteroppgave om svampers reproduksjon, forsket på havbeite med hummer og jobbet med å utvikle museet på Svalbard, som faktisk ble kåret til årets museum i Europa da det åpnet. Fra dypdykk i smale fagfelt til folkelig formidling. Han beskriver seg selv som nysgjerrig - en egenskap han får god nytte av når han skal sette seg inn i de ulike fagfeltene i Eyde-klyngens FoU-prosjekter. 

- Jeg liker å få ting til å skje, og bør være der jeg kan skape konkrete resultater, sier han selv.

 

- Hva motiverer deg med jobben i Eyde-klyngen?

- Naturen. Når alt kommer til alt, så går det tilbake til naturen. Eyde-klyngens medlemmer har gjennomført betydelige løft for å redusere både lokale miljøutslipp og CO2-utslipp, men det er fortsatt mye å gjøre. Prosessindustrien er også navet i det grønne skiftet og det motiverer ekstra. Men selv om vi baserer oss på grønn energi og når nullutslippssamfunnet, er det fortsatt enorme mengder CO2 i atmosfæren som vi har tilført. Det grønne skiftet slutter ikke i 2050, selv om vi når et nullutslippsamfunn. Vi må over i et negativt utslippssamfunn for å endelig komme i mål. Her skjer det spennende ting i Eyde-klyngen som kan bidra positivt.

 

- Klimaoptimist eller klimapessimist?

- Alltid optimist. Det går ikke galt før det har gått galt.

 

14.februar kan du møte Frank Spetland på Eyde FoU på Fiven i Lillesand.

LES MER

Meld deg på vårt nyhetsbrev
FoU