Veikartet for grønt industriløft er lansert

Prosessindustrien er en av de syv satsingsområdene i Veikartet for grønt industriløft, som Regjeringen lanserte denne uken.

- Det er først og fremst bedriftenes eget ansvar å utnytte markedsmulighetene og håndtere utfordringene som følger av det grønne skiftet. Løftet som må til er likevel av et slikt omfang at også staten må engasjere seg mer gjennom en aktiv og ambisiøs industripolitikk som spiller på lag med bedriftene, står det i forordet til Veikartet for grønt industriløft som ble lansert av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre 23. juni 2022. I dokumentet presenteres  nye ambisjoner, virkemidler og tiltak. 

Les hele Veikartet for grønt industriløft

De 6 andre satsingsområdene er batteri, Hydrogen, havvind, CO2-fangst og lagring, maritime nullutslippsløsninger, bærekraftig skogbruk og biodrivstoff.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Næringsminister Jan Christian Vestre (i midten) med direktør for Prosess21, Lars Petter Maltby (t.v) og Håvard Moe, Senior Vice President i Elkem (t.h) i 2021
Næringsminister Jan Christian Vestre (i midten) med direktør for Prosess21, Lars Petter Maltby (t.v) og Håvard Moe, Senior Vice President i Elkem (t.h) i 2021