Stortingspolitikerne fikk innspill om energi og sirkulærøkonomi

Fredag fikk Eyde-klyngen besøk av Stortingspolitikerne Marius Nilsen (FrP) og Gro Anita Mykjåland (Sp) som lyttet interessert til innspillene innen energi og sirkulærøkonomi.

De to stortingspolitikerne sitter i Miljø - og energikomiteen.

- Vi setter stor pris på at de velger å besøk oss. Jeg oppfattet at de er samstemte og opptatt av industriens behov. Vi ønsker å ha god kontakt med stortingspolitikere - særlig de fra Agder, sier daglig leder i Eyde-klyngen, Helene Falch Fladmark.

Kommentar til Stortingsmeldingen

Hun tok opp et par viktige saker for prosessindustrien. At Enova må fungere bedre for industribedriftene, og at virkemidlene må være bedre tilpasset sirkulærøkonomien.

I tillegg til besøket av de to stortingspolitikerne, har klyngen også formelt levert en kommentar til Stortingsmelding 36 (2020-2021) og tilleggsmelding: Energi til arbeid.

- Bedriftene i klyngen samarbeider om å sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor naturens tålegrense, og vi deler ambisjonen om at norske energiressurser skal bidra til verdiskaping, velferd og lønnsomme arbeidsplasser, også i fremtiden. Rikelig tilgang på fornybar kraft er en nødvendig betingelse for at vi skal nå klimamålene våre og få til den industrielle utviklingen vi alle ønsker. Da må vi ha et kraftmarked og en kraftbalanse som gir rikelig krafttilgang og rimelige priser på fornybar kraft, poengterer Falch Fladmark i kommentaren til Stortingsmeldingen 

 

- Bedre Enova-støtte

- Eyde-klyngen har lang erfaring innen sirkulær energi, og jeg tok opp at det må støttes bedre opp med bedre ordninger for sirkulær energi, sier Falch Fladmark om besøket. 

Det kommer også frem i kommentaren til Stortingsmeldingen.

- Eyde-bedriftene har hatt stort fokusenergieffektivisering, men endring av Enovas mandat har gjort slike tiltak vanskeligere for bedriftene å realisere. Flere bedrifter vurderer også å utnytte industriarealene til lokal produksjon av fornybar energi, og det er uforløste muligheter for energi- og materialgjenbruk gjennom industriell symbiose. Det er derfor viktig at Enova (igjen) blir en relevant partner for industrien for å redusere energibruken, for å legge til rette for industriell symbiose og at det etableres virkemidler og regelverk som understøtter energi-produksjon og utnyttelse på eksisterende industriarealer, som for eksempel solceller på tak og vindmøller, poengterer hun i kommentaren. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev