Battery Norway: Hvordan operasjonalisere batteristrategien?

Torsdag og fredag møttes for første gang alle partene i Battery Norway til felles workshop om veien videre for industriløftet innen batterisatsingen.

Masse entusiasme og gode diskusjoner preget samlingen hos Norsk Industri i Oslo forrige uke, da Battery Norway og Norsk Industri arrangerte en åpen workshop for partnere og andre instanser i batteriverdikjeden.  Strategien for batterisatsingen i Norge sto på agendaen.

BattKomp 3 starter opp

- Det var mange gode innspill om hva Battery Norway skal jobbe med, spesielt med tanke på hvordan vi kan jobbe sammen for å operasjonalisere den norske batteriindustrien som ble lansert i slutten av juni. Detaljene rundt del 3 av BattKomp-prosjektet ble avklart og Norsk  Industri startet opp BattKomp 3, sier leder for Battery Norway, Pål Runde.

Les mer om BattKomp her

 Workshopen ble derfor delt inn i to spor: 1) Kompetanse (BattKomp3)  og 2)  FoU/pilotering og infrastruktur - kodeknekking, som legger føringer for fokuset fremover for industriløft Battery Norway.

Åpnes for medlemsskap

Det åpnes nå opp for medlemskap i Battery Norway, både når det gjelder kjernemedlemmer (bedrifter i verdikjeden) og leverandørmedlemmer (som leverer kompetanse, utstyr og tjenester) inn til kjernemedlemmene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev