BattKOMP: Mye av kompetansen finnes allerede i eksisterende utdanning

I slutten av oktober presenterte Norsk Industri første fase av BattKOMP-prosjektet, et prosjekt som skal kartlegge og analysere kompetansebehov forbundet med en storskala satsing på batteriindustri i Norge. 16. november ble fase 2 ble sparket i gang med en workshop i Oslo.

Over 50 nøkkelpersoner fra fagskoler og høyere utdanning var samlet til workshop på Hotel Bristol i Oslo. 

Kartla kompetansebehovet i fase 1

Kompetansebehovene fra bedrifter som satser på batteriindustrien, ble kartlagt i fase 1. Nå i denne fasen, handlet det om å kartlegge hvilke emner som eksisterer eller er under utvikling hos utdanningsaktørene, og identifisere potensielle kompetansegap. 

 

Lete etter synergier i fase 2

Under workshopen kom det frem at mye av kompetansen som trengs finnes allerede i eksisterende utdanning. Nå handler det derfor om å finne muligheter for synergier og samspill. 

Eyde-klyngen jobber også denne høsten med utvikling av en kompetansestrategi for prosessindustrien. - Resultatene fra BattKOMP-prosjektet, som vil supplere vår egen kartlegging og dermed si noe om kompetansebehovet Agder står ovenfor i årene fremover, skal være klart innen utgangen av året, sier Marie Søraker-Sonesen i Eyde-klyngen/Battery Norway.

BattKOMP prosjektet kartlegger og analyserer kompetansebehov for batteriindustrien. Prosjektet ledes av Norsk Industri, i samarbeid med LO og Prosess21.

Les mer her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev