Stephen Sayfritz fra Eyde-klyngen og Terje Andersen fra Morrow som skal etablere batterifabrikk på Sørlandet
Stephen Sayfritz fra Eyde-klyngen og Terje Andersen fra Morrow som skal etablere batterifabrikk på Sørlandet

Slik kan Norge tiltrekke seg nyetableringer

En fersk rapport fra Ekspertgruppen  for vertskapsattraktivitet i Prosess21, viser hvordan Norge kan bli mer attraktiv for nyetableringer, nyinvesteringer og nye arbeidsplasser. Fornybar kraftforsyning og forutsigbare nettkostnader anses som det viktigste grepet. 

– Prosessindustrien er en av landets sterkeste eksportindustrier og en viktig del av løsningen på klimaproblemet. Norge må være attraktivt for både eksisterende og nye virksomheter, sier fagsjef Jeanette Iren Moen i Norsk Industri, som har deltatt i ekspertgruppa, til norskindustri.no.

Den viktigste innsatsfaktoren for industrien, er i følge ekspertgruppen en fornybar kraftforsyning og forutsigbare nettkostnader. 

Ekspertgruppe for Vertskapsattraktivitet har ferdigstilt sin sluttrapport. Her skisserer de opp flere forslag. 

Ledere av norske industriparker har også forfattet en kronikk knyttet til ferdigstillelsen av arbeidet.

Overlevert Næringsministeren

Rapporten ble overlevert Næringsminister Iselin Nybø i forbindelse med intervju om batterisatsing i Finansavisen (kun for abonnenter).

Norges vertskap og batterisatsing er også tema for Innopodden, hvor Teknologidirektør i Elkem og Styreleder i prosess21, Håvard Moe er i samtale med Administrerende Direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Innopodden kan høres på alle podcastplattformer (evt. på nett her)

Globale trender påvirker

I ett 2050-perspektiv må man forvente at eiere og selskap innen all norsk prosessindustrivirksomhet skal gjennom flere strategisykluser der det ikke bare er lokale forhold som påvirker om et anlegg blir videreutviklet eller nye fabrikker etableres. Globale trender i markedet, teknologier og konkurranseforhold vil påvirke de vurderingene som blir gjort. Myndigheter og næringsliv må arbeide i felleskap for at Norge skal være et attraktivt vertskap for framtidas prosessindustri.

- Det er viktig å etablere en nasjonal strategi for industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn, store areal, energiforsyning, infrastruktur og kompetansetilgang, samt et sterkt internasjonalt markedsførings- og mottaksapparat som synligjør mulighetene for etablering i Norge. Det er også viktig med et framtidig tett samarbeid med EU om virkemidler og rammevilkår på områder der Norge har særlige fortrinn og verdiskapningsmuligheter, heter det i rapporten. 

Dette er forslagene fra rapporten, basert på intervjuer, workshops og møter med industriaktørene:

  • Sikre fornybar kraftforsyning til konkurransedyktige priser med forutsigbare, lavest mulig nettkostnader.
  • En nasjonal strategi for klargjøring av industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn, store areal, energiforsyning, infrastruktur og kompetansetilgang.
  • Et sterkt internasjonalt markedsførings- og mottaksapparat som synliggjør mulighetene for etablering i Norge.
  • Et tett samarbeid med EU om virkemidler og rammevilkår på områder der Norge har særlige fortrinn og verdiskapningsmuligheter (som eksempelvis verdikjeden for ikke-jernholdig produksjon, batteri, hydrogen og CCUS).
  • Justere den norske implementeringen av ordningen med opprinnelsesgarantier slik at det ikke levnes tvil om at norsk kraftforbruk er utslippsfritt, uansett hvordan opprinnelsesgarantier handles.
  • Videreutvikling og kommunikasjon av Norges fortrinn relatert til trepartssamarbeidet, kompetansen til norske fagarbeidere og fagmiljø, industriparker, klynger og FoU-miljø.
  • Det offentlige må forbedre virkemidler for potensiell ny industri og også innføre forpliktende og økt andel av grønn offentlig anskaffelse. 

Ekspertgruppen for vertskapsattraktivitet har vært ledet av Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen og med deltagere fra viktige industriparker i Norge, Hydro, Yara og Norsk Industri.

Les mer om Prosess21 her

Meld deg på vårt nyhetsbrev