Batterifabrikk på Sørlandet: - Kan bli en ny global storindustri

Nyheten om at Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi vil bygge batterifabrikk til over 20 milliarder kroner på Sørlandet blir møtt med stor entusiasme. De kinesiske batteriene som er produsert på kullkraft vil få stor konkurranse fra den grønne produksjonen i Norge. 


- Vi skal igjennom en elektrifisering av viktige funksjoner i samfunnet. Bærekraftig batteriproduksjon vil bli et stort konkurransefortrinn i den omstillingen, sier Bjørn Rune Gjelsten i en pressemelding fra Agder Energi.

Grunnen til at Agder Energi valgte å legge batterifabrikken til Sørlandet, er fordi vi har mest kraftoverskudd i denne landsdelen. Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen, har samarbeidet med Agder Energi for å berede grunnen for dette, og synes det er viktig for den nasjonale satsingen på batterier at en slik fabrikk nå blir en realitet.

- I dette prosjektet har våre medlemmer vært bidragsytere i å bygge opp det vi kaller batteri-økosystemet i Agder; et samarbeid  mellom bedrifter på Sørlandet, som Agder Energi, Elkem og Glencore Nikkelverk, sier Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen.

- Vi har verdensledende prosessindustri

Agder Energi ser mange fordeler ved å plassere batterifabrikken på Agder.

De trekker frem den verdensledende prosessindustrien, tilgang på råvarer, overskudd av fornybar energi og at vi ligger tett på kontinentet. I tillegg vil dette tilføre ny kompetanse, arbeidsplasser og verdiskaping til regionen.

Folk engasjerer seg stort i saken, og foreslår både i leserinnlegg og i sosiale medier hvor fabrikken bør ligge:

https://www.agderposten.no/meninger/stedet-er-eydehavn/

https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/dOXP7q/batterifabrikken-stedet-er-eydehavn

https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/rAwXOm/batteriproduksjon-paa-soerlandet

- Det internasjonale elbilmarkedet vokser og med det øker batterimarkedet raskt. Bare hittil i år har elbilsalget økt med 90 prosent i de største europeiske landene. Et nytt, norsk selskap skal sørge for å forsyne Europa med neste generasjons bærekraftige batterier. Og samtidig bygge en ny konkurransedyktig storindustri i Norge. NHO jubler over etableringen, heter det i pressemeldingen fra Agder Energi. 

- Batteriproduksjon kan skape nye, grønne arbeidsplasser og flere eksportbein å stå på for norsk økonomi. Det trenger vi nå, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Sirkulær industrikjede

Agder Energi og Bjørn Rune Gjelstens NOAH AS er to tunge industrielle partnere som nå starter Morrow Batteries. Initiativet kommer opprinnelig fra Frederic Hauge og Miljøstiftelsen Bellona, som har jobbet med teknologien og utvikling av selskapet siden 2015. Bellona blir med videre med en mindre eierandel i selskapet.


Terje Andersen, som har lang erfaring fra internasjonale lederroller i EY og PwC og som i dag leder EYs digitale innovasjonssatsing i Europa, Midtøsten, India og Afrika, skal lede det nye selskapet. Han understreker at denne satsingen krever en helhetlig norsk batterisatsing der risikovillige investorer, industriaktører, forsknings- og innovasjonsmiljøer jobber for samme sak.

- Batteriproduksjon vil i løpet av kort tid vokse til å bli en ny global storindustri. Norge har et dobbelt konkurransefortrinn fordi vi allerede har prosessindustri i verdensklasse og fordi vi har tilgang til ren energi og sterke forskningsmiljøer. Dette gir mening både som investering og som bidrag til utvikling av klimavennlig teknologi, sier investor Bjørn Rune Gjelsten.

- Eyde-klyngen en viktig faktor

BATMAN-prosjektet til Eyde-klyngen kan være en viktig faglig støttespiller og gi batteriprosjektet større troverdighet, siden dette prosjektet er tuftet på noen år med forskning og markedsanalyse. 

- Vi skal støtte prosjektet med kompetanse om den eksisterende verdikjeden i Norge og Agder, og gjennom BATMAN-prosjektet kan vi gi innsikt i fremtidens behov for grønne batterier i Europa, sier Stephen Sayfritz, prosjektleder i Eyde-klyngen.

Han presiserer at det er viktig å ha god kjennskap til EUs policy og utvikling innen dette feltet. BATMAN kan også hjelpe til med å forstå mulighetene til å bruke gjenvinnbart materiale i nye batterier.

- Det gjør produksjonen både grønnere, billigere, sirkulært og med mindre CO2-avtrykk poengterer Sayfritz. 

Karen Landmark i Greenstat Energy AS, mener at Eyde-klyngen er en viktig faktor i valget av Agder for den nye batterifabrikken, siden mange av de viktigste råvarene til batteriene vil kunne leveres fra lokal industri. 

I tillegg til Eyde-klyngen og råmaterialleverandører, er også SINTEF og Innovasjon Norge blant samarbeidspartnerne som allerede er inne i prosjektet. Beliggenhet nær kontinentet, god tilgang på råmaterialer og overskudd av fornybar energi gjør at Agder peker seg ut som et velegnet sted for bærekraftig batteriproduksjon.

 

Kan gi rundt 10.000 arbeidsplasser


- Morrows mål er å utvikle en ny, grønn storindustri. Dersom Norge klarer å ta 2,5 prosent av det europeiske battericellemarkedet, vil det ifølge SINTEF gi rundt 10.000 nye arbeidsplasser. Vannkraften har vært avgjørende for utviklingen av norsk industri. Nå kan vår fornybare energi være sentral i et nytt kapittel i norsk industrihistorie, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Les også saken i følgende aviser (krever innlogging):

Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/industri/bjorn-rune-gjelsten/sorlandet/osterdalen/bjorn-rune-gjelsten-vil-bygge-batterifabrikk-pa-sorlandet-til-over-fem-milliarder-kroner/2-1-810956?_l

FVN: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/6jELaW/gjelsten-og-agder-energi-vil-bygge-batterifabrikk-til-opp-mot-20-mill

Agderposten: 

https://www.agderposten.no/naeringsliv/satser-over-5-milliarder-kroner-pa-en-diger-batterifabrikk-pa-sorlandet/

og lederen: https://www.agderposten.no/meninger/uansett-hvor-batterifabrikken-blir-liggende-kan-den-bli-en-gamechanger-for-landsdelen/

NRK: https://www.nrk.no/sorlandet/vil-bygge-batterifabrikk-til-over-fem-milliarder-kroner-1.15023860

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202005/DKSL98052020/avspiller

NRK Sørlandet radio: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/DKSL02009620/20-05-2020

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Stephen Sayfritz i Eyde-klyngen og i batteriprosjektet BATMAN ser en stor grønn fordel for batterifabrikken.
Stephen Sayfritz i Eyde-klyngen og i batteriprosjektet BATMAN ser en stor grønn fordel for batterifabrikken.
Et nytt, norsk selskap skal sørge for å forsyne Europa med neste generasjons bærekraftige batterier. Fra venstre Steffen Syvertsen (konsernsjef Agder Energi), Bjørn Rune Gjelsten (investor), Frederic Hauge (Bellona), Ole Erik Almlid (NHO-sjef) og Terje Andersen (adm. dir. i det nystartede selskapet Morrow Batteries)
Et nytt, norsk selskap skal sørge for å forsyne Europa med neste generasjons bærekraftige batterier. Fra venstre Steffen Syvertsen (konsernsjef Agder Energi), Bjørn Rune Gjelsten (investor), Frederic Hauge (Bellona), Ole Erik Almlid (NHO-sjef) og Terje Andersen (adm. dir. i det nystartede selskapet Morrow Batteries)

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. NEW inspirasjonskveld - Siri Moseng Reiersen

  Cafe Rasmus, Markensgate 22
 2. Energiledelse og energieffektivisering samling hos GE

  GE-Lindesnes
 3. Årsmøte Eyde-klyngen

  Strand Hotel Fevik (Nedre Hausland 80, Fevik)
 4. Digital Product Passport: CE-RISE kick off

  TBA - et sted i Agder
 5. Digital Product Passport: Delingsarena Miljøfotavtrykk

  TBA - et sted i Agder (samme sted som kick-off CE-RISE tidl samme dag)