- Prosessindustri+ har en verdi for bedriften

Bedrifter som satser på kompetansebygging ser positive resultater. Studentene ved Prosessindustri+, Ole Martin Kaarigstad og Cathrine Løkken Johansen, har fått nytt perspektiv på jobben etter 2 år som deltidsstudenter. 

- Det er kjempeviktig å tilføre kompetanse. Det er viktig å anvende dette også, siden det er de unge som skal ta over, sier HR-direktør i Hennig-Olsen is, Jan-Erik Narvesen. 

De har sendt tre av sine ansatte på Prosessindustri+.

Lært om kommunikasjon og samspill

For Ole Martin Kaarigstad som går på etterutdanningen Prosessindustri+, er det et positivt løft å få denne muligheten. Ikke minst å bli sett og valgt ut av bedriften til å få gå på dette studiet. I mai er han ferdig med to år på deltid.

- Jeg har fått mye ut av det. For min del har det mest lærerike vært kommunikasjon og mellommenneskelig samspill. Hvordan du kan skape endring og ønsket effekt med motivasjon og eierskap, som er viktige grunnforutsetninger. Jeg har blitt flinkere til å kommunisere og stille åpne spørsmål. Jeg får også muligheten til å se og oppleve annen industri på Sørlandet. Skape nettverk og se hvordan andre løser utfordringer. Da trenger vi ikke oppfinne hjulet på nytt, sier han.

Bedriftens behov

Både Kaarigstad og HR-direktør Narvesen synes etterutdanningstilbudet Eyde-klyngen har opprettet, Prosessindustri+, har verdi for bedriften. 

- Det er et veldig bra opplegg. Og det tar utgangspunkt i bedriftens behov. Det har mye nytteverdi, og jeg heier på det. Studentene utgjør den nye unge kompetansen som trenger forståelse for teknologi og det menneskelige samspillet, sier Narvesen.

Han tror dette studiet kan bidra til en modningsprosess for den enkelte og også for bedriften. Kaarigstad har siden han startet på studiet gått fra å være linjeleder til å bli prosjektmedarbeider i bedriften.

Bedre beslutningsgrunnlag

- I rollen som prosjektmedarbeider får jeg anvendt det jeg har lært om ny teknologi og automasjon på Prosessindustri+ siden jeg nå vet hva slags kunnskap andre sitter med. Jeg forstår at det er mer komplisert og at ting tar tid. Da får jeg et bedre beslutningsgrunnlag, sier Kaarigstad.

Cathrine Løkken Johansen fra GE Healthcare har tatt studiet sammen med Kaarigstad. Hun synes det har vært både lærerikt, utfordrende og fint å delta i etterutdanningsløpet. 

- Får bedre innblikk

- Man lærer mye nytt som gjør at man kanskje får et litt annet syn på arbeidshverdagen sin. Man blir mer interessert i alt som skjer av prosjekter og optimalisering av prosess, for man får en annen forståelse og kunnskap om det. Man får et innblikk i hvordan industrien er, og hvordan den må bli for å overleve i fremtiden, og man lærer om automatisering, og ny teknologi som er viktig for å være verdensledende i fremtiden, og man lærer om bærekraft og lean, sier hun om studiet.

Hun er enig med Kaarigstad at det menneskelige samspillet er viktig for å få til en optimal prosess.

Flere muligheter

- Hvis folk trives på jobb og med hverandre blir det automatisk mindre sykefravær og folk ser muligheter og ikke begrensninger, sier Løkken Johansen.

Hun ser at totalt sett med fordypning i alle disse tingene blir man en ressurs for bedriften.

- Det er noe som for min del er viktig med tanke på min egen fremtid. At jeg vet jeg har muligheter, sier Løkken Johansen, som ser at det har vært utfordrende blant annet fordi det har vært mye arbeid når hun tar det ved siden av jobb og mye å lære på relativt kort tid. 

Forventningene øker

- Utviklingen i industrien skjer stadig raskere, med blant annet økt digitalisering og automatisering. Forventningene til de ansattes kompetanse øker. Det er viktig at vi som arbeidsgivere legger til rette for at våre ansatte kan bidra aktivt i denne utviklingen. Med oppdatert kompetanse og bedre helhetsforståelse, vil de oppleve økt mestring og motivasjon når jobbene endrer seg, sier HR-sjef i Glencore Nikkelverk, Agnete Rieber-Mohn, som også har vært med på å utvikle etterutdanningsløpet Prosessindustri+.

Prosessindustri+ tar utgangspunkt i bedriftenes behov for kompetanse og operatørenes hverdag. Studentene får både faglig påfyll og lærer gjennom å se hvordan andre bedrifter jobber med de samme utfordringene.

- Det er en styrke at Eyde-bedriftene og fagskolen samarbeider om et slikt tilbud. Det gir både økt kvalitet og tilgang på mer ressurser, enn om vi skulle laget noe tilsvarende internt i bedriften, sier Rieber-Mohn.

Om Prosessindustri+

Eyde-klyngen har sammen med Fagskolen i Agder utviklet etterutdanningsløpet Prosessindustri+ som har som mål å skape operatører som deler et «felles språk» med mellomledere og toppledelse, som forstår sammenhenger utover eget fagfelt og som evner å tenke langsiktig.

Studieprogrammet skal skape en operatør som er bevisst behovet for livslang læring, som forstår muligheter som ligger i teknologisk utvikling og som ønsker å være forberedt på endring. Programmet skal gi operatørene en innsikt i hvordan studentenes fagarbeid står i en større helhet. Studieprogrammet skal skape operatører som kan være med på å løfte bedriften i den globale konkurransen og anser bærekraftig utvikling som et viktig konkurransefortrinn. Omstillingstakten i bedriftene øker og Prosessindustri + skal være med på å skape operatører som kan møte disse endringene.

Hovedmålet for prosjektet er et 1 årig (60 fagskolepoeng) NOKUT-godkjent studieprogram på deltid.

Studiet består av 4 fagemner og en fordypningsoppgave. Bærekraftig utvikling, Automatisering, Endringskompetanse og mellommenneskelig samspill.

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norges program: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø.

For mer info eller påmelding til neste års oppstart, ta kontakt med 

marie@eydecluster.com

eller les mer på Fagskolen i Agder

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev