Nå kan du søke på industrifagskolens fag Bærekraft og forbedringsarbeid

Vil du lære mer om bærekraft og forbedringsarbeid? Det andre faget i Industrifagskolen er åpen for påmelding med søknadsfrist 31.desember.

- Fordelen ved å ta denne etterutdanningen på denne måten, er at du ser i praksis hvordan andre gjør det. Det åpner øynene og gir deg tro på at det er mulig når andre får det til. Det er ikke bare teori du leser, men du skjønner det du må lære, sier Thomas Sevland Amdal, som tar det 2-årige studiet Prosessindustri+ ved siden av jobb ved Glencore Nikkelverk, og har vært gjennom faget Bærekraft og forbedringsarbeid.

Starter i uke 6

I uke 6 2020 starter Industrifagskolen faget Bærekraft og forbedringsarbeid. Dette varer til uke 26, og har ledig plass.

Dette lærer du om bærekraft og forbedring:

  • Hva betyr bærekraftig utvikling
  • Verdikjeder og Ressursutnyttelse
  • Prosessforståelse og prosessflyt
  • Endringsprosesser
  • Forbedringsarbeid
  • Lean verktøy

 

Studiet er på 10 studiepoeng og gjennomføres med 6 samlinger à to dager hver 3.uke, 3 skriftlige oppgaver som leveres individuelt, nettbasert studieveiledning og en avsluttende fagoppgave. Tidsbruk på selvstudier og arbeidskrav er regnet til å være omtrent 8,5 timer per uke.

For mer informasjon og påmelding, kontakt Per Høyum på Sørlandets fagskole: Per.Hoyum@sorlandetsfagskole.no,

Les mer om fagskolen her: https://www.austagderfk.no/skole/sorlandets-fagskole/studietilbud/tekniske-fag/industrifagskolen/  

For prosessoperatører

Industrifagskolen, som er et er relevant etter - og videreutdanning for prosessoperatører, er godt i gang med det første faget ‘Datafangst og beslutningsstøtte i produksjonen’. Undervisningen er hovedsakelig lagt opp til å gi en kort og spisset utdanning på fagskolenivå for å sikre konkurransekraft i et stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er for prosessoperatører eller andre med fagbrev eller svennebrev, eller minimum fem års erfaring. Studentene kan ta faget ved siden av jobb. 

For at flere kan stå i jobben

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

Thomas Sevland Amdal mener han får en stor gevinst av å være på besøk i andre bedrifter, som er en viktig del av utdanningsløpet ved både Prosessindustri+ og fagene ved Industrifagskolen. 

- På denne måten lærer du å se muligheter i egen bedrift, sier Sevland Amdal.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev