F.v: Paul Johan Jensen (Glencore Nikkelverk), Espen Evensen (Glencore Nikkelverk), Aleksander Bye (Glencore Nikkelverk), Anders Boije (Glencore Nikkelverk), Tonje Knudsen (Fiven), Ole Petter Holelien (Aludyne), John Ståle Dyngvold (Aludyne), Ruth Gundersen (Aludyne), Raymond Andersen (Aludyne), foran sitter Odd Adrian Kvinlaug (Aludyne).
F.v: Paul Johan Jensen (Glencore Nikkelverk), Espen Evensen (Glencore Nikkelverk), Aleksander Bye (Glencore Nikkelverk), Anders Boije (Glencore Nikkelverk), Tonje Knudsen (Fiven), Ole Petter Holelien (Aludyne), John Ståle Dyngvold (Aludyne), Ruth Gundersen (Aludyne), Raymond Andersen (Aludyne), foran sitter Odd Adrian Kvinlaug (Aludyne).

Industrifagskolen er i gang

Industrifagskolen startet opp denne uken. Mer kompetanseheving skal skape en enda bedre prosessindustri.

- Jeg vil se om jeg kan få mer kompetanse og en bedre stilling etterhvert, sier operatør Raymond Andersen i Aludyne. 

Han tok selv initiativ til å melde seg på den helt nyopprettede Industrifagskolen som han fikk informasjon om på arbeidsplassen. Her håper han å lære mer innen digitalisering, Lean og bærekraft.

For å bli enda bedre

Industrifagskolen er et nytt tilbud til prosessoperatører i Eyde-klyngen, som ønsker å bli enda bedre i jobben. Den skal gi kompetanseheving for operatører.

- Det er givende å få mer påfyll, sier Aleksander Bye, som er her med tre kolleger fra Glencore Nikkelverk.

I klassen er det i tillegg fem fra Aludyne, tidligere Chassix, og en fra Fiven. 

Flere moduler

Undervisningen er bygget opp i uavhengige moduler, hvor hver modul er 10 studiepoeng.  Hver modul gjennomføres med  seks samlinger på to dager med tre ukers mellomrom. I tillegg er det egenstudier, oppgaveinnleveringer og en muntlig avsluttende prøve .

Den første modulen som startet nå er Datafangst og beslutningsstøtte i produksjon. Etter jul starter modulen Bærekraft og forbedringsarbeid. Søknadsfristen for denne vil være 31.12.2019. I tillegg skal det utarbeides to moduler for skoleåret 2020/2021

I tillegg er det egenstudier, oppgaveinnleveringer og en muntlig eksamen.

Utviklet modellen

Eyde-klyngen har utviklet faginnholdet i tett samarbeid med Sørlandets fagskole. Prosjektet er støttet av Norsk Industri og regjeringen. Eyde-klyngens medlemsbedrifter har hatt innflytelse på innholdet i læreplanen. 

- Målet med den første modulen er å øke kunnskap om typiske datasystemer og ta data aktivt i bruk i daglig drift, sier prosjektleder Marianne Brandett.

Det blir benyttet flere sentrale personer fra klyngens medlemsbedrifter til undervisningen, og det er lagt vekt på praktiske øvelser slik at studenten får dette "inn i fingrene".

Del av Industrifagskolen

Utdanningen er en del av Industrifagskolen. Denne utdanningen består av korte moduler ved fagskolen som industriarbeidere kan ta ved siden av full jobb. Modellen er utviklet av partene i arbeidslivet, her representert ved Norsk Industri og Industri Energi.

- Industrifagskolene er et glimrende eksempel på trepartssamarbeid, sier fagsjef for kompetanse og rekruttering Kjetil Tvedt fra Norsk Industri.

Her definerer arbeidsgiver og arbeidstaker kompetansebehovet, og utformer sammen med det offentlige hvilken kompetanse vi trenger og hvordan den skal tilbys. De solide offentlige tekniske fagskolene er leverandør av det faglige, men i en ny form som er laget sammen med partene. Dette danner grunnlaget for at både den enkelte og bedriften kan løse mer avanserte oppgaver, og samtidig bli mer omstillingsdyktig i forhold til nye oppgaver.

Meld deg på vårt nyhetsbrev