Kompetanseområde HR

Kompetanseområde HR har som målsetting å utvikle kompetansen blant HR personell og ledere i bedriftene. De arrangerer to samlinger i året, med ulike tema knyttet til arbeidsgiverrollen og utvikling av attraktive arbeidsplasser i prosessindustrien.

Innen dette kompetanseområdet er de svært aktive i klyngens kompetanseprosjekter og har en nøkkelrolle i studieprogrammet Eyde Leder og i prosjektet Eyde Operatør.

Arbeidsutvalget har ansvaret for flere undergrupper:

Eyde Lærling - et samarbeidsområde for opplæring og utdanning av lærlinger og instruktører i bedriftene.

Eyde rekruttering – Et satsningsområdet med fokus på samarbeid med videregående skole, grunnskole og Vitensenteret.

Eyde Trainee – tre av våre medlemsbedrifter går sammen om en felles trainee i samarbeid med Trainee Sør.

 

hr

Kontakt

Koordinator
Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
Medlemmer
  • Svein Bøgwald (Eramet)
  • Agnete Rieber-Mohn (Glencore Nikkelverk AS)
  • Inger Lise Tønnessen (Nordic Door)
  • Bianca Wårøy (GE Healthcare)
  • Lena Andreassen (Fiven AS)
;