Industrifagskolen: Utdanningstilbud til ansatte i industri - og byggenæringen

Industrifagskolen tilbyr fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte i industri- og byggenæringen.

Tilbudene kan tas ved siden av full jobb.

Industrifagskolen er en paraplybetegnelse for videreutdanningstilbud spisset mot fagarbeidere innen industrirelaterte fagområder som faller inn under frontfagene, samt byggfag. Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften. 

 

Fagskolen i Agder gjennomfører studietilbud både stedbasert og nettbasert, og du kan ta ulike fag. Her er noen av dem:

Les mer om Prosessindustri + her

Les mer om Batteriteknologi her

Les mer om Automatisering her

Les mer om  Prosessteknikk her

Les mer om Mekatronikk her

 

Utviklet i samarbeid med Eyde-klyngen

Eyde Operatør var et tidligere prosjekt i samarbeid med Eyde-klyngen og Fagskolen i Agder. Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norges program: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Prosjektet Eyde Operatør har utviklet et nytt studium i samarbeid med fagskolene. Studiet har fått navnet Prosessindustri + 

Studiet har som mål å skape operatører som deler et «felles språk» med mellomledere og toppledelse, som forstår sammenhenger utover eget fagfelt og som evner å tenke langsiktig. Studieprogrammet skal skape en operatør som er bevisst behovet for livslang læring, som forstår muligheter som ligger i teknologisk utvikling og som ønsker å være forberedt på endring. Programmet skal gi operatørene en innsikt i hvordan studentenes fagarbeid står i en større helhet. Studieprogrammet skal skape operatører som kan være med på å løfte bedriften i den globale konkurransen og anser bærekraftig utvikling som et viktig konkurransefortrinn. Omstillingstakten i bedriftene øker og Prosessindustri + skal være med på å skape operatører som kan møte disse endringene.

Studiet er 2 årig (60 fagskolepoeng) på deltid. Første oppstart var i 2018. Kurset er både nettbasert og med fysiske samlinger.

Mer informasjon om studiet og søknad om opptak finner du på Fagskolen sine nettsider.

Se filmen om studiet her:

 

Undervisningen er hovedsakelig lagt opp til å gi en kort og spisset utdanning på fagskolenivå for å sikre konkurransekraft i et stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er for operatører, fagarbeidere eller andre med fagbrev eller svennebrev, eller minimum fem års erfaring. Studentene kan ta faget ved siden av jobb. 

For at flere kan stå i jobben

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

 

Kontakt

Prosjektleder
Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
;