Her er studentene ved Eyde Leder i 2017 på samling ved GE Healthcare i Lindesnes
Her er studentene ved Eyde Leder i 2017 på samling ved GE Healthcare i Lindesnes

Eyde Leder (ikke aktivt)

Eyde Leder er et studietilbud for 1. linje ledere og mellomledere i Eyde-klyngens medlemsbedrifter. Studiet er utviklet i et samarbeid mellom UiA og Eyde-klyngen. Hovedfokuset i studiet er ressurseffektivisering og bærekraft, organisasjon og ledelse, innovasjon, teknologisk utvikling og endringsledelse.

Studiet legger opp til samarbeid mellom bedrifter og UiA. Gjennom bedriftsbesøk og forelesninger utveksler studentene erfaringer på tvers av bedrifter, de skaper nettverk og gjennom studentoppgaver utfordrer de bedrifter etablerte rutiner. Studiet gjennomføres som fem samlinger over et år og kan gjennomføres på bachelor og master nivå.

;