Eyde Lærling

Bedriftene i Eyde-klyngen har et stort fokus på lærlinger. Bedriftene tar inn flere lærlinger hvert år og ser dette som et viktig samfunnsoppdrag og en mulighet til å forme fremtidig arbeidskraft.

Som klynge ønsker bedriftene å sette fokus på at ulike elementer innen lærlingarbeid kan samarbeides om. Vi arrangerer en felles lærling - og fagleder dag, med besøk fra opplæringskontor, elevombud og utdanningsansvarlige i fylkeskommunene. Samlingen i 2015 hadde fokus på lean og HMS fikk vi etablert et fellesspråk og en felles forståelse for to viktige områder innen produksjonen i våre medlemsbedrifter. Dette er et arrangement vi gjennomfører hvert 2. år.

;