Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/MapScriptForImages.cshtml) Her finner du liste over aktuelle bedrifter!   Ansvar, Lønn og Fritid I Norge har vi verdens høyeste industriarbeiderlønn. Det kan vi ha fordi fagarbeidere i Norge har oppgaver som ingeniører utfører i andre land. Her får du jobbe selvstending og får mye ansvar! Liker du å ha fri midt i uka, eller å begynne senere på dagen? Da kan turnusarbeid passe for deg. I flere av bedriftene i industrien har du muligheter for turnusarbeid. Lønningene i prosessindustrien er gode, med muligheter for å tjene mer på ekstraskift. I prosessindustrien er det behov for et mangfold av kompetanse. Andre fagbrev som er viktige for prosessindustrien er industrimekaniker, elektro, produksjonsteknikk, rørlegger, automatisering, IKT/PLS, kontor og logistikk. I tillegg har bedriftene en administrasjon som består blant annet av HR, økonomi og kommunikasjon.   SØK HER!"/>   Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/MapScriptForImages.cshtml) Her finner du liste over aktuelle bedrifter!   Ansvar, Lønn og Fritid I Norge har vi verdens høyeste industriarbeiderlønn. Det kan vi ha fordi fagarbeidere i Norge har oppgaver som ingeniører utfører i andre land. Her får du jobbe selvstending og får mye ansvar! Liker du å ha fri midt i uka, eller å begynne senere på dagen? Da kan turnusarbeid passe for deg. I flere av bedriftene i industrien har du muligheter for turnusarbeid. Lønningene i prosessindustrien er gode, med muligheter for å tjene mer på ekstraskift. I prosessindustrien er det behov for et mangfold av kompetanse. Andre fagbrev som er viktige for prosessindustrien er industrimekaniker, elektro, produksjonsteknikk, rørlegger, automatisering, IKT/PLS, kontor og logistikk. I tillegg har bedriftene en administrasjon som består blant annet av HR, økonomi og kommunikasjon.   SØK HER!"/>

Yrkesfag: Kjemiprosess og laboratoriefag på videregående skole

VGS-LINJEN Teknologi- og Industrifag

Søk Teknologifag (vg1) og Kjemiprosess- og laboratoriefag (vg2), og bli ettertraktet i Sørlandets spennende, solide og fremtidsrettede bransje!

Ved Teknologifag (TIF) får du mange muligheter til å velge flere ulike veier.
 
Utviklingen i teknologien i Norge går i et rasende tempo. Med fagbrev som utgangspunkt vil du ha store muligheter for videreutdanning og en karriere innen bransjen.

Det finnes 25 spennende yrker du kan ta fagbrev i!

Automatisering og effektivisering gjør at dagens fagarbeider innen teknologifagene står overfor mange spennende utfordringer og en fremtidsrettet karriere. Innen teknologifagene er du sikret jobb innen det grønne skiftet. På Sørlandet, om du ønsker!

Sørlandet er store på prosess- og mekanisk industri, og bedriftene er ledende på digitalisering og robotisering: Alcoa, Aludyne, GE Healthcare, Glencore Nikkelverk, Fiven, 3B Fibreglass, Elkem, Eramet, Hennig Olsen Is, Huntonit, Hydro Vigeland, Nordic Door og Returkraft, for å nevne noen. I tillegg kommer Morrow Batteries som er den største industrietableringen på Sørlandet noensinne!

Disse fire skoler tilbyr Kjemiprosess og lab i Agder:

Flere muligheter

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller studere på fagskole. Du kan også velge påbygg dersom du vil ha generell studiekompetanse.

Etter to år på videregående skole er du klar for å bli lærling. Du kombinerer læring og jobb i to år, med lønn, før du tar fagprøven. Hvis du ombestemmer deg - og ønsker deg tilbake til skolebenken, har du mange muligheter. Du kan gå fagskole, bli ingeniør gjennom "y-veien" eller få generell studiekompetanse gjennom påbygg.

Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2, eller etter oppnådd yrkeskompetanse eller fagbrev om du vil det. Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år. Fagskolen i Agder har flere studietilbud i helt nye lokaler lokalisert i nærheten av UiA Campus Grimstad

Ved å velge Teknologi vil du få jobbe praktisk med å lage maskiner og andre løsninger. Det er det perfekte grunnlaget for å studere til å bli ingeniør. På Teknologi vil du ikke få generell studiekompetanse, med mindre du velger å gå påbygg. Generell studiekompetanse er likevel ikke nødvendig for deg som vil bli ingeniør. Med Y-veien kan du gå direkte fra lærling, til fagskole - og deretter bli ingeniør. Les mer om Y-veien på utdanning.no.

 

SLIK GJØR DU DET:

Elevene søker seg inn på Teknologifag første året. Andre året velger de yrkesfaget Kjemiprosess og laboratoriefag. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Se studieløpet her

 

LABORATORIEFAGETKJEMIPROSESS

SØK HER!

 

Jobb med å skape en grønnere verden

Vil du være med på å utnytte naturressursene våre på en miljøvennlig måte? Industrien vil i fremtiden løse en rekke miljøutfordringer. Norsk industri er drevet av vannkraft og vi har strenge regelverk for utslipp. Det betyr at mer norsk industri gir minde globale utslipp. I industrien gjør du karriere og kutter utslipp.

Gode jobbmuligheter lokalt i Agder

Vi har trygge, solide og fremtidsrettede industribedrifter på Agder. På tvers og internt i bedriftene er det mange yrkesmuligheter. Velger du en karriere i industrien, kan du finne spennende stillinger lokalt og over hele landet.

 

ERAMET ALUDYNE ALCOA NORDIC DOOR BERRY ALLOC GE HEALTHCARE HUNTONIT HYDRO VIGELAND RETURKRAFT REC SOLAR HENNIG OLSEN ELKEM NIKKELVERK FIVEN 3B FIBERGLASS MORROW

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/MapScriptForImages.cshtml)

Her finner du liste over aktuelle bedrifter!

 

Ansvar, Lønn og Fritid

I Norge har vi verdens høyeste industriarbeiderlønn. Det kan vi ha fordi fagarbeidere i Norge har oppgaver som ingeniører utfører i andre land. Her får du jobbe selvstending og får mye ansvar! Liker du å ha fri midt i uka, eller å begynne senere på dagen? Da kan turnusarbeid passe for deg. I flere av bedriftene i industrien har du muligheter for turnusarbeid. Lønningene i prosessindustrien er gode, med muligheter for å tjene mer på ekstraskift.

I prosessindustrien er det behov for et mangfold av kompetanse. Andre fagbrev som er viktige for prosessindustrien er industrimekaniker, elektro, produksjonsteknikk, rørlegger, automatisering, IKT/PLS, kontor og logistikk. I tillegg har bedriftene en administrasjon som består blant annet av HR, økonomi og kommunikasjon.
 

SØK HER!

;