Eyde Operatør

Eyde Operatør er et prosjekt i samarbeid med Eyde-klyngen, Fagskolen i Agder og Fagskolen i Kristiansand. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norges program: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø.

Prosjektet Eyde Operatør har utviklet et nytt studium i samarbeid med fagskolene. Studiet har fått navnet Prosessindustri + og har som mål å skape operatører som deler et «felles språk» med mellomledere og toppledelse, som forstår sammenhenger utover eget fagfelt og som evner å tenke langsiktig. Studieprogrammet skal skape en operatør som er bevisst behovet for livslang læring, som forstår muligheter som ligger i teknologisk utvikling og som ønsker å være forberedt på endring. Programmet skal gi operatørene en innsikt i hvordan studentenes fagarbeid står i en større helhet. Studieprogrammet skal skape operatører som kan være med på å løfte bedriften i den globale konkurransen og anser bærekraftig utvikling som et viktig konkurransefortrinn. Omstillingstakten i bedriftene øker og Prosessindustri + skal være med på å skape operatører som kan møte disse endringene.

Hovedmålet for prosjektet er et 1 årig (60 fagskolepoeng) NOKUT-godkjent studieprogram på deltid, første oppstart var i 2018.

Studiet består av 4 fagemner og en fordypningsoppgave. Bærekraftig utvikling, Automatisering, Endringskompetanse og mellommenneskelig samspill.

 

Fagskolen i Agder tilbyr fra høst 2024 et nytt studie i Batteriteknologi - en spesialisering i produksjon for batteriverdikjeden (30 studiepoeng deltid).

Les mer om dette

;