Eyde Trainee

Eyde Trainee er et samarbeid mellom tre medlemsbedrifter og Trainee-Sør.  En utvalgt trainee vil rotere i tre av Eyde-klyngens bedrifter for  totalt en periode på 18 måneder.

Bedriftene i Eyde-klyngen er verdensledende på sine felt. For å beholde denne posisjonen er det avgjørende å ha de dyktigste medarbeiderne. Det er derfor en viktig målsetting for klyngen å tiltrekke seg de beste kandidatene til sitt internasjonale kompetansemiljø. En felles traineeordning innen Eyde-bedriftene bidrar til at medlemsbedriftene sikrer seg den kompetansen de trenger, samtidig som man bidrar til å bygge et solid kunnskapsmiljø og gjøre Sørlandet til en mer attraktiv arbeidsplass for unge mennesker.  

Eyde Trainee arrangeres i sammen med Trainee Sør og tre utvalgte Eyde-bedrifter i hver runde. 

;