Høytemperatur varmepumpe 26. september

Tid: torsdag 26. september 2024 - 09:00 - 14:00 |
Kun for medlemmer
Sted: GE-Lindesnes

Energigruppen inviterer alle energi- og spillvarmeinteresserte til GE for å høre mer om høytemperatur varmepumpe og deres erfaring hittil. GE presenterer vurderingene de gjorde når de valgte denne varmepumpeløsningen. Eyde-klyngens nye medlem, ORC Energy AS, presenterer strømproduksjon med ORC (Organic Rankine Cycle) maskiner fra Againity AB. Vi setter også av god tid til at alle kan presentere relevante prosjekter i egen bedrift og drøfte aktuelle problemstillinger.

 

(Denne samlingen var opprinnelig satt opp i mai, men er utsatt til 26. september).

Program:

9:00  Velkommen - runde rundt bordet
Presentasjon - GE 
Presentasjon om varmepumpen
Hvorfor ble denne valgt, erfaringer etc. Info fra leverandør.

Spørsmål og diskusjon

Lunsj

ORC Energy – nytt medlem i Eyde-klyngen presenterer ORC (Organic Rankine Cycle) maskiner fra Againity AB.
Omvisning
Oppsummering

14:00    Avslutning - takk for i dag!

Kontakt

- nadia@eydecluster.com

Påmelding

(brukes hvis bedriften ikke finnes i dropdown-listen)
Trenger tilrettelagt universell utforming, matallergier, andre beskjeder