Personvernerklæring

Eyde-klyngen tar personvern på alvor. Følgende beskriver vår personvern policy og vår behandling av personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er til enhver tid daglig leder i Eyde-klyngen som er vår behandlingsansvarlig for personopplysninger. I det daglige er det våre prosjektledere og kommunikasjonsansvarlige som behandler og bruker personopplysninger.

 

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne gjennomføre vår primærtjeneste som er å drifte en medlemsbasert bedriftsklynge; planlegge og gjennomføre arrangement, seminar, konferanser, fagfora og workshops; samt å utvikle og drifte felles prosjekter. I dette ligger det også distribusjon av invitasjoner, informasjon og markedsføring for våre arrangementer, aktiviteter og fora.

 

Hvilke personopplysninger behandles?

Hvilke personopplysninger som blir samlet inn avhenger av hvilke formål det skal brukes til. Vi samler ikke inn mer enn nødvendig. Ved påmelding til aktiviteter, kurs og konferanser bruker vi organisasjonstilknytning (bedrift), fullt navn, e-post, og i noen tilfeller personens eller bedriftens betalingsinformasjon. I tillegg behandler vi opplysninger om våre medlemsbedrifter, men dette defineres ikke som personopplysninger. Ved påmelding til åpne markedstiltak som for eksempel: nyhetsbrev, webinar og kurs/konferanser, vil det kunne samles inn bedrift, navn, e-post og telefonnummer.

 

Hvor hentes opplysningene fra?

For å delta på våre aktiviteter, få tilsendt informasjon, innhold eller annet materiell fra Eyde-klyngen trenger vi enkle personopplysninger fra deg. Eyde-klyngen sender kun ut informasjon til kontaktpersoner hos medlemsbedrifter eller andre personer som aktivt har gitt oss sine personopplysninger. Dette kan ha skjedd ved, men ikke begrenset til, påmelding til nyhetsbrev, deltakelse under kurs/konferanse, aktivitet og/eller digital kursdeltakelse eller forum.

 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er ikke mulig å gjennomføre Eyde-klyngens kjernevirksomhet uten et minimum av personopplysninger. Ved deltakelse på konferanse trengs personopplysninger tilknyttet fakturainformasjon og oppfølging av denne. Det er ikke-sensitive personopplysninger som fullt navn, telefonnummer, e-post, stillingstittel, bedriftsnavn og bedriftsopplysninger. Store deler av vårt informasjonsmateriell, kurs og webinarer blir distribuert via e-post. Dette er derfor opplysninger Eyde-klyngen samler inn for å kunne levere det innholdet eller tjenesten som er forespurt. Vi bruker oppgitt epost og navn til oppfølging og informasjon. Det er derfor ikke frivillig om du ønsker å gi Eyde-klyngen dine personopplysninger om du er medlem eller vil benytte deg av våre tjenester og tilbud.

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Våre personlister/medlemskontaktlister blir ved samtykke brukt aktivt i Nyhetsbrevtjenesten MailChimp. Dette for å kunne distribuere relevant innhold mot disse personene i det nevnte nettverket. Hvis en gitt aktivitet som, men ikke begrenset til: konferanse, arrangement, webinar eller kurs blir gjennomført med en verifisert ekstern samarbeidspartner, kan personopplysninger bli delt med dem. Vi vil i slike tilfeller verifisere at ekstern part ikke bruker personopplysninger til andre formål. Utover dette blir verken hele eller deler av våre personlister/delt med tredjeparter.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

For å ikke motta flere e-poster fra Eyde-klyngen kan du melde deg ut av vår e-postliste i hver eneste e-post vi sender ut. Ønsker du å ikke få dine personopplysninger delt med tredjeparter som MailChimp må du ta direkte kontakt med oss (kontaktinformasjon under). Hvis du som deltaker av et kommende arrangement i regi av Eyde-klyngen likevel ønsker å få dine personopplysninger fjernet, kan ikke dette gjøres før evt. faktura er betalt. Vi vil også måtte oppbevare enkelte personopplysninger for å oppfylle bokføringsloven.

 

Hvilke rettigheter har den enkelte og hvilke lands lovverk gjelder?

Som registrert i Eyde-klyngens medlems- eller kontaktliste har du rett til å få innsyn i alle personopplysninger vi har om deg. Du har også rett til å få alle dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke strider mot bokføringsloven.

 

Hvordan sikres opplysningene?

Dine personopplysninger blir lagret sikkert i våre egne IT systemer levert av Visolit Arendal, Nyhetsbrev-plattformen MailChimp i noen grad i våre webløsninger (Eydecluster.com. Prosin.no, Globaloutlook.no) som blir driftet hos vår leverandør Frameworks AS. Vi har databehandleravtaler med samtlige av disse som sikrer personvern, innsyn og sikker lagring.   

Hvis listene med personopplysninger flyttes mellom et av de nevnte systemene eller til verifiserte tredjeparter (som nevnt over), vil eksport-filen bli behandlet med stor forsiktighet, og når flyttingen er gjennomført vil den midlertidige filen slettes innen rimelig tid hos alle aktører involvert.

 

Våre nettsteder bruker informasjonskapsler (cookies)

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når du besøker et nettsted. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre tidligere brukerinnstillinger, registrere hvilke sider du besøker og hvilke valg du gjør mens du bruker dem.

Samtykke

Ved å benytte Eyde-klyngens nettsteder (eydecluster.com, prosin.no, globaloutlook.no) samtykker du i at vi kan lagre informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Dersom du ønsker å deaktivere informasjonskapsler for din nettleser, kan du gjøre dette via nettleserens sikkerhetsinnstillinger.  Mer om fremgangsmåte nederst på siden

Hva bruker Eyde-klyngen informasjonskapsler til?

Eyde-klyngen benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeptpersoners bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Eyde-klyngen bruker informasjonskapsler til følgende formål: 

  • for å lagre brukerinnstillinger — som f.eks. filter, søk, tekststørrelse, språk…
  • for å håndtere pålogging og sesjoner
  • for å samle statistikk til å forbedre Eyde-klyngens nettside
  • for å integrere sosiale mediefunksjoner som gjør det enklere for våre brukere å dele innhold

Eyde-klyngen bruker Google Analytics for å få webstatistikk på våre nettsteder. Det medfører at din bruk av våre nettsider, inklusiv din IP-adresse, kan bli overført til Google. Eyde-klyngen benytter Google Analytics anonymiseringsfunksjon som sørger for at de siste sifrene i brukerens IP-adresse blir maskert ved innsamling. IP-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Google Analytics før det blir lagret, og blir behandlet i tråd med Googles personvernpolicy.

Her finner du en detaljert oversikt over informasjonskapsler som brukes på Eydecluster.com