Eyde Digitaldag

Tid: tirsdag 25. april 2023 : Eyde Digitaldag |
Kun for medlemmer
Sted: Mechatronics Innovation Lab, Jon Lilletunsvei 9, 4879 Grimstad

Digitaliseringen handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige, mens flere produksjonsanlegg er inkonsekvente og vanskelige å automatisere. Det kan være utfordrende å endre hele bransjen, med mange gamle bedrifter og deres måte å drive produksjonen på.

Hvis vi kan forsterke noen av operasjonene med AI-forbedrede prediktive og robotiserte prosesser, kan vi redusere nedetid, sløsing og risiko for ulykker og skade på mennesker og produksjon. AI og robotikk har en betydelig rolle i den kognitive utviklingen i industrien og et stort potensial for fleksibel produksjon.

På den Digitale dagen ønsker vi å få innsikt i løsninger våre medlemsbedrifter har gjennomført og vi vil få høre om hvordan de har jobbet frem til dem.

Arrangementet avsluttes med omvisning i Mechatronics Innovation Lab (egen påmelding). Vi vil denne gangen ha fokus på nye muligheter og teknologier for prosessindustrien ved bruk av robotikk, AI og 3D-print.

Meld deg på, det blir mye nytt. 

Kl 09:30 Velkommen og introduksjon

Kl 09:40 Pioneer Robotics sammen med Applica, Finn Oscar Karlsen, vil fortelle om mantelsveisrobot. Pilotversjonen av roboten kjører på Elkem Rana og selskapet jobber nå med en leveranse til Eramet Kvinesdal.

Kl 10:40 Pause

Kl 10:55 COGNIMAN «AI-enhanced robotic systems for smart manufacturing”, Nabil Belbachir, Forskningsleder DARWIN

Kl 11:20  3B Fiberglass

Kl 11:45 Helge Dahl-Jørgensen Leder industri og bærekraft/ DigitalNorway Presenterer resultater av TRINITY prosjekt hvor det ble utviklet flere demonstratorer innen forskjellige områder innen robotikk og industriell IoT

Kl 12:00 Lunsj

Kl 12:45 Intelecy, Student prosjekt om AI bruk i industrien (sammen med Vianode og andre prosessbedrifter på Sørlandet), Bertil Helseth (CEO Intelecy)

Kl 13:50 Deling i grupper

Kl 14:00 Omvisning i MIL med fokus på nye muligheter og teknologier for prosessindustrien ved bruk av robotikk, AI og 3D-print

Kl 15:00 Takk for i dag og vel hjem

 

Kontakt

- nadia@eydecluster.com