Prosessutvikling med digitale verktøy

Prosjektet har til hensikt å utvikle samarbeidet mellom kjernebedrifter i Eydeklyngen og kompetente leverandørbedrifter innenfor automasjon og smart digitalisering. Basert på gap-analyser er det ønskelig å definere prosjekter som kan utvikle verktøy for bedre overvåkning og styring av høytemperaturprosesser. Prosjektet er støttet av Sørlandets Kompetansefond. Prosjektet er forventet varighet frem til 2019, men er avhengig av årlige tildelinger.

;