Future Robotics

Prosjektet har som mål å genere og spre kunnskap om automasjon, robotikk, digitalisering og ny produksjonsteknologi i Agderregionen. Universitetet i Agder samarbeider med 6 klynger i regionen og når indirekte ut til mer enn 200 bedrifter innen industri, næringsliv og offentlig sektor. For Eyde-klyngens medlemmer er dette en arena for å koble seg på ledende miljøer innen robotikk og digitalisering. Prosjektet er støttet av Sørlandets Kompetansefond.

;