- I dag heiser vi flagget for Vianode

Tirsdag 8. november besøkte olje- og energiminister Terje Aasland stedet på Herøya Industripark hvor selskapet Vianode skal bygge sin første fabrikk i industriell skala for bærekraftige batterimaterialer.

Dette skriver Vianode i sin pressemelding:

Aasland ble tatt imot av Vianode-sjef Stian Madshus, sammen med representanter for Elkem, Hydro og Altor samt lokale myndigheter, og heiste deretter Vianode-flagget på området.

Skal investere 2 milliarder

Vianode, som eies av Elkem, Hydro og Altor, er en produsent av avanserte batterimaterialer med et grønnere fotavtrykk. Selskapet skal investere om lag to milliarder kroner i den nye fabrikken på Herøya og vil med det skape nye industriarbeidsplasser og levere kritiske batterimaterialer. Investeringsbeslutningen som er tatt er et viktig steg i arbeidet med å etablere en komplett verdikjede for batterier i Norge og for det europeiske markedet.

300 grønne arbeidsplasser

Gjennom planene på Herøya planlegger Vianode å rekruttere rundt 100 nye medarbeidere. Det vil bidra til lokal verdiskaping og gi rundt totalt 300 grønne arbeidsplasser inkludert ringvirkninger.

- I dag heiser vi flagget for Vianode og den betydningen det har industriutviklingen i Telemark og for utviklingen av nye, lønnsomme, grønne arbeidsplasser over hele landet. Skal vi lykkes - og det skal vi - må vi samarbeide godt. Derfor er jeg spesielt glad for Elkem, Hydro og Altor har gått sammen i denne investeringen, som nå går inn i den neste utbyggingsfasen. Vi skal legge til rette for utviklingen vi ser på Herøya og i resten av landet. Regjeringens mål er klart: Norge skal være et attraktivt vertsland for bærekraftig og lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke oss de store gigafabrikkene, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

 

Produsere til el-biler

Fabrikken på Herøya vil produsere anodegrafitt til om lag 20.000 elbiler per år innen 2024. Denne investeringen er den i første i en større investeringsplan. Byggingen av fabrikken vil skje samtidig som det forberedes for en neste fase med størrelse til å kunne levere batterimaterialer til to millioner elbiler per år innen 2030, og med det ta en betydelig andel av det globale markedet innen batterimaterialer.

- Et historisk steg

- Etableringen av en fabrikk i industriell skala for bærekraftige batterimaterialer på Herøya representerer et historisk steg for Vianode og selskapets eiere. Basert på sterk støtte fra Elkem, Hydro og Altor har Vianode et solid grunnlag for å lykkes med å bygge industrielt lederskap innen avanserte batterimaterialer med et grønnere fotavtrykk. For å lykkes med dette i Norge trengs det konkurransedyktige rammevilkår, og i den sammenhengen er vi takknemlige for dagens besøk fra olje- og energiminister Terje Aasland for å lære mer om våre aktiviteter og planer, sier Asbjørn Søvik, fungerende administrerende direktør for Vianode og styreleder. 

Grafittmaterialene fra Vianode produseres med opp til 90 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer. Materialene muliggjør unik ytelse og kan forbedre egenskapene til batterier, inkludert raskere lading, økt rekkevide og lengre levetid, i tillegg til forbedret sikkerhet og tilrettelegging for gjenvinning.

 

om Vianode:

Vianode er bygget på årevis med teknologisk utvikling av industriell erfaring, støttet av Elkem, Hydro og Altor. Gjennom en suksessfull pilotproduksjon, har bedriften nå oppskalert til wn full-skala produksjon i Norge. Vianodes ulike anodegrafitt-produkter tilfører noe unik som er produsert med opp til 90 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer - og støtter dermed ambisjonen om å være en ledende battericelle og bilindustri-leverandør i det grønne skiftet. Vianodes visjon er å bygge opp industrielt lederskap i avanserte batterimaterialer.  

www.vianode.com

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev