BATMAN

Et nytt batteriprosjektet ved navn BATMAN (Lithium ion BATteries - Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams) har nå startet opp.

Se denne videoen som forklarer batterier

Økende behov for råmateriale

Det er forventet en økning i batteribruk, og det vil derfor være et økende behov for råmateriale som brukes i batterier. Skal vi følge FNs bærekraftsmål, vil gjenvinning av dette materialet være høyst aktuelt. Spesielt fordi norsk prosessindustri produserer flere av råmaterialene som brukes i batteriproduksjonen.

Norske bedrifter i førersetet

Prosjektet skal sette norske bedrifter i førersetet innen batteriutvikling ved å utvikle et dynamisk og strategisk verktøy som er basert på analyser av materialflyt. Slik blir råstoffene i verdikjeden og verdiene kan utnyttes om igjen.

Oppstart i juni

BATMAN-prosjektet hadde oppstartsmøte onsdag 05. juni 2019.  Representanter for Glencore, Elkem, Hydro, Fiven, Agder Energi i tillegg til forskningspartnere fra NTNU, Universitetet i Agder, IFE (Institutt for energiteknikk), Transportøkonomisk institutt og Eyde-klyngen var til stede.

BIA programmet i Forskningsrådet støtter prosjektet med 11,75 millioner kroner. Dette er 50 prosent av prosjektkostnadene. 50 prosent finansieres av bedriftene som er med i prosjektet.

Les rapportene her: 

“Powering the European Green Deal: Key policy trends on lithium ion batteries”

av førsteamanuensis Stina Torjesen ved Universitetet i Agder, og en av prosjektets doktorgradsstudenter, Terese Birkeland.

“The Movement of Li-Ion Batteries through the Norwegian Transport Sector From Market Penetration to Vehicle Scrappage” av forskningssjef og ingeniør Erik Figenbaum fra Transportøkonomisk institutt og hans team.

Kontaktperson: 

Lars Petter Maltby: lars.p.maltby@eydecluster.com

Kontakt

Lars Petter Maltby
lars.p.maltby@eydecluster.com
+ 47 915 60 009
;