Ole Martin Kaarigstad med kollega Benjamin Nørgaard
Ole Martin Kaarigstad med kollega Benjamin Nørgaard

Fra prosessoperatør til prosessingeniør

Prosessindustrien er midt inne i to store omveltninger: Det grønne skiftet og en ny teknologirevolusjon. Etter at Ole Martin Kaarigstad tok studiet Prosessindustri+ ved Fagskolen i Agder, har han gått fra å være prosessoperatør til å bli prosessingeniør ved Hennig-Olsen is.  

Etterutdanningsløpet Prosessindustri+ skal ikke ta æren ene og alene for karrierespranget Ole Martin Kaargistad har gjort. En god dose kompetansehunger fra hans side, sammen med en stor iver etter å løse problemer, har også hatt innvirkning på at han nå kan kalle seg prosessingeniør. Han råder andre operatører til å ta etterutdanningen som Eyde-klyngen og Fagskolen i Agder tilbyr, for å få nyttig kompetanseløft.

Holder deg oppdatert

- På grunn av den brede innsikten i prosessindustrien som ligger der, så holder studiet deg oppdatert på utviklingen i prosessindustrien. Du får bred forståelse både vertikalt og horisontalt både i bedriften og i bransjen, sier Kaarigstad.

Nå har han blitt med i teamet som utvikler nye løsninger ved Hennig-Olsen is. De siste to årene etter at han var ferdig med et to-årig deltidsløp ved Fagskolen, har han vært med i prosjekter som har pågått i bedriften.

Gjør en bedre jobb

- Jeg har absolutt klart å gjøre jobben min bedre, og fått bedre forståelse for de viktigste prosessene og de tilstøtende prosessene til mitt arbeid med Prosessindustri+ i bakhånd, poengterer han.

I tillegg har han på egenhånd lært seg litt programmeringsspråk og teknologiforståelse for å bedre være rustet til å forstå hvordan endringer kan gjøre prosessen mer effektiv eller bedre, ved å kjenne til hva som finnes av utstyr, løsninger og systemer.

-  Selv om jeg ikke vet hva svaret på problemet er, så vet jeg hva jeg skal stille spørsmål om. Studiet har hevet min bestillings-kompetanse og samarbeidsevne med spesialister, presiserer han.

Søknadsfrist i april

15.april går søknadsfristen ut for nye studenter til Prosessindustri+. Kvalifiserte søkere fra Eyde-klyngen har førsteprioritet ved opptak. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes operatører for å gjøre studentene og bedriftene bedre rustet til å møte endringer. 

Les mer om studiet her

- Fagskolen i Agder har i denne gjennomføringen av Prosessindustri+ hatt et enda sterkere fokus på at studentarbeidene skal være tett knyttet til studentenes arbeidshverdag og problemstillinger som oppleves relevante og realiserbare for bedriftene. Kullet som nå har levert sine avsluttende prosjektoppgaver har vist nettopp dette. Studentene har levert grundige og innovative oppgaver, og vi tror dette vil bidra til omstilling og forbedringsarbeid i bedriftene, sier Per Høyum, lærer ved Fagskolen i Agder.

 

Mange spennende hovedprosjekter

Ved de siste hovedprosjektene, var det stor variasjon i tematikken: 

  • «Optimalisering av pelletisering» ved Daniel Isaksen (Eramet)
  • «QR-kode på ferdigvare Nikkel» ved Anne May Hagen, Fredrik Aulin Jansen, Andreas Johnsen og Martin Matzow (Glencore)
  • «Granulering av SiGS: Pilotering av ny energi- og klimateknologi» ved Martin Haughom og Steffan Klungland (Eramet)
  • «Fra avfall til ressurs: Brikettering og omsmelt av aluminiumsavfall» ved Marit Larsen (Aludyne)
  • «SPC – Statistisk Prosesskontroll» ved Tone Mollestad (3B)
 - Vært med på deres faglige vekst og utvikling

- Fagskolen i Agder har hatt stor glede av å følge 2020-kullet gjennom to år og å være med på deres faglige vekst og utvikling. Vi håper studenter og bedrifter gleder seg sammen med oss over uteksaminerte prosessoperatører med økt innsikt i emnene mellommenneskelig samspill, endringsprosesser, automatisering og bærekraft. Vi gleder oss til å ta imot nye studenter fra prosessindustrien til ny oppstart av Prosessindustri + ved Fagskolen i Agder og håper på mange søkere, sier Per Høyum. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev