Foto: Norsk Industri
Foto: Norsk Industri

- Målet er å sikre at Norge på sikt har kompetanse innen hele batteriverdikjeden

Skal Norge være selvforsynte i hele batteriverdikjeden - fra materialutvikling til eksport, må vi kartlegge hvilken kompetanse vi har i landet, og hva vi trenger å utvikle sammen med utdanningsinstitusjonene, mener Norsk Industri. Eyde-klyngen deltar derfor aktivt i prosjektet BattKomp.

– Vi tar en høy risiko om vi ikke kommer raskt i gang med ordentlig volum og satsing på utdannelse av nødvendig batterikompetanse i Norge. Akkurat nå er vi veldig avhengige av de som har erfaring utenfra. Og det betyr at disse ekspertene synes det er minst like attraktivt å jobbe her som hos andre batteriaktører andre steder i verden, sier Hans Petter Bøe Rebo, bransjesjef for elektro og energi i Norsk Industri til TU.no.

Les hele saken her

 

Begynte med regional kartlegging

Steinar Åsmund Fagervoll i Eyde-klyngen/Battery Norway begynte med kompetansekartlegging blant medlemsbedriftene i klyngen før dette nasjonale kartleggingsprosjektet BattKomp, som på et vis ble en nasjonal utvidelse av Agder-prosjektet når Battery Norway ble koblet på. 

- Målet er å kartlegge kompetansebehovet til den norske batteri-industrien. Vi har derfor sendt ut en spørreundersøkelse og i tillegg gjort intervjuer med de større aktørene. Onsdag ble denne rapporten levert, og det viser at når det gjelder design og bygging av selve batteriene, så er dette en kompetanse som mangler. Per i dag må du til Asia for å hente denne kompetansen, sier Fagervoll.

 

Dialog med utdanningsinstitusjonene

Neste fase av prosjektet handler om den videre dialogen med utdanningsinstitusjonene om hvordan vi sammen kan tette kompetansegapene. Frem mot jul skal derfor prosjektet gjennomføre en gap-analyse mellom kompetansebehov og eksisterende tilbud innen høyere utdanning.

- Den neste fasen vi går inn i nå, handler om hvordan Norge skal rigges for dette kompetansebehovet, sier Marie Søraker-Sonesen i Eyde-klyngen/Battery Norway.

Hun presiserer at Norge ikke er  alene om å tenke på å ta batterimarkedet. Det skjer overalt. Det er derfor viktig å trekke frem det som stiller Norge i en særstilling - god tilgang på ren energi, og i tillegg god kompetanse i industrien. 

Les mer og meld deg på workshop 16.november her

 

 

Trenger flere mennesker

I første omgang er det viktig å utvikle etter - og videreutdanningstilbudet for fagarbeidere og ingeniører, slik at de som allerede er i industrien kan utvikle kompetansen på det feltet som er nødvendig for å jobbe i batteriverdikjeden. 

- Det er et stort antall mennesker som skal inn i batterverdikjeden på kort tid. Første fase av prosjektet viser at det er store likheter fra annen produksjon og industri, slik at man kan benytte seg av gode operatører og ingeniører og gi dem påfyll og spissing i form av etter- og videreutdanning innen fagomårder som er særegne for batteriproduksjon. På sikt kan og bør vi utvikle nye utdanningsløp og moduler i eksisterende utdanninger som retter seg mot batteriverdikjeden, mener Søraker-Sonesen.

Interessen fra utdanningsinstitusjonene er stor. Det viste oppmøtet ved lanseringen av del 1 - karteggingen av kompetansebehovet i industrien. Her var mange utdanningsinstitusjoner meldt på. 

 

Del to i prosjektet

- Workshopen som er starten av del 2, skal få tak i hva som skjer innen utdanningsinstitusjonene. Vi vet det foregår initiativ her allerede. Vi ønsker å få frem hva som finnes av relevante utdanningstilbud i dag, hva som er under utvikling og hva som ikke finnes, poengterer Søraker-Sonesen.

Eyde-klyngen jobber også denne høsten med utvikling av en kompetansestrategi for prosessindustrien. - Resultatene fra BattKOMP-prosjektet vil supplere vår egen kartlegging og dermed si noe om kompetansebehovet Agder står ovenfor i årene fremover, avslutter Søraker-Sonesen. Dette skal være klart innen utgangen av året.

Anbefalinger for å dekke kompetansebehovet i batteriverdikjeden

For å ta en ledende posisjon i hele batteriverdikjeden, og utvikle Norges nye olje, har Norsk Industri kommet med tre anbefalinger:

  • På kort sikt må det gjøres smidig å få utenlandsk ekspertise med erfaring fra batteri-industri til Norge.
  • På mellomlang sikt må flest mulig med overførbar kompetanse og som er tilgjengelig i arbeidsmarkedet videre-/etterutdannes.
  • På lengre sikt må vi utdanne mange, og til de ulike fagområder som trengs innen batteriverdikjeden. Og lage attraktive forskningsmiljøer og fagmiljøer innen batteri i Norge (og i Norden og Europa).

 

Eyde-klyngen inviterer gjennom sitt prosjekt Agder Batteri til en fagsamling torsdag 25. november. Agder Batteri delingsarena 2021. Her blir fokuset teknologi og kompetanse. Meld deg på her.

 

Last ned PDF BattKomp i industrien

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev