Her er studentene ved Eyde Leder i 2017 på samling ved GE Healthcare i Lindesnes
Her er studentene ved Eyde Leder i 2017 på samling ved GE Healthcare i Lindesnes

Eyde Leder - transformasjonsledelse: teknologi, bærekraft og industri

Eyde Leder, som har fått navnet  Transformasjonsledelse: teknologi, bærekraft og industri er et studietilbud for 1. linje ledere og mellomledere i Eyde-klyngens medlemsbedrifter.

Last ned brosjyre her

Hvordan kan virksomheten tilrettelegges for å møte fremtidens arbeidsliv? 

Digitalisering, bærekraft og internasjonal uforutsigbarhet utfordrer norske industri- og teknologibedrifter. Dette kurstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Eyde- og NODE-klyngene og retter seg mot ledere, avdelingsledere og sentrale fagpersoner i industri- og teknologibaserte virksomheter. 

Kurset tar utgangspunkt i sentrale tematikker i Prosess 21 og trekker veksler på rapporter og eksperter som bidrar til prosessen. Kurset vil gi deg innsikt i hvordan man kan tilrettelegge organisasjon og ledelse for å møte fremtidens arbeidsliv med oppdatert kunnskap om sentrale temaer for næringslivet på Agder.

Sentrale tema er:

 • Endringsbildet
  Radikal usikkerhet, globale endringer og behovet for å re-tenke organisasjon og ledelse
 • Endrede rammebetingelser for industrien
  EU Green Deal, EU Sustainable Finance, sirkulær økonomi, geopolitikk/geoøkonomi,  Prosess 21
 • Ny teknologi og endrede arbeidsprosesser
  Industri 4.0: ny teknologi og kunstig intelligens
 • Innovasjonsledelse og organisasjonslæring i omstillingsprosesser
  Nye innovasjons og organisasjonsmodeller, inkludert sirkulære forretningsmodeller og økosystem tankegang 
 • Ledelsesutfordringene i det nye arbeidslivet
  Forventninger til morgendagens arbeidsliv og morgendagens ledere

 

Oppstart: Høst 2021 

Dette er et deltidsstudie over 1 år. 

Les mer om studiet her

Kontakt

Birte Hegerlund Runde
birte@eydecluster.com
+47 971 91 630
;