Lederstudie for bedre omstillingsevne

Etter - og videreutdanningen Eyde Leder videreføres i en utvidet form fra høsten av, med et bra program for å styrke mellomledere i omstilling og endring. Påmeldingsfrist 1. juni. 

«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene.

- Vi har veldig god erfaring med samarbeidet med Universitetet i Agder, som tilpasser utdanningsprogrammet til våre medlemsbedrifter. Vi ser at det som gjelder for vår industri, også interesserer andre bedrifter utenfor klyngen, derfor er vi positive til å åpne studiet for flere, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen, som har utviklet Eyde Leder sammen med UiA.

Også for mellomledere

Tidligere har studiet vært tilpasset 1.linjeledere. Nå er det etter bedriftenes ønske utviklet for å også passe for mellomledere. Eyde Leder, som har fått navnet  Transformasjonsledelse: teknologi, bærekraft og industri er nå et studietilbud for 1. linje ledere og mellomledere i Eyde-klyngens medlemsbedrifter.

- Det har blitt et mer tydelig lederprogram, og målgruppen er definert ut fra bedriftenes behov. Dette studiet gir en viktig innsikt og skal gi bedriftene enda sterkere omstillingsevne, poengterer Falch Fladmark.

- Grønn omstilling og ny teknologi er fortsatt med som et sentralt tema, men i denne runden vektlegger vi endringer i globale markeder sterkere og formidler også innsikter fra Prosess21, sier Stina Torjesen ved UiA Handelshøyskolen.

Last ned brosjyre her

Åpent for flere

Tilbudet er åpent for alle interesserte, og retter seg mot ledere, avdelingsledere og sentrale fagpersoner i industri- og teknologibaserte virksomheter. Kurset tar utgangspunkt i sentrale tematikker i Prosess 21 og trekker veksler på rapporter og eksperter som bidrar til prosessen. 

- Krav til endring ligger som et bakteppe i undervisningen. Mellomledere og teamledere skal få en forståelse for hva det grønne skiftet er, og de vil lære om endringsledelse og kompetanse, som er kjernen i Eyde Leder. I tillegg vil de lære mer om innovasjonsledelse og kunnskap om ny teknologi, forklarer Torjesen.

Pionerer på bærekraft

Hun har vært med på å utvikle studiet sammen med Eyde-klyngen, med bakgrunn i at prosessindustrien på Agder bestemte seg for å satse på å være pionerer på bærekraft.

- For å få til det, trengte vi å få med alle i organisasjonen. Derfor lagde vi et kurs som fikk medarbeiderne med på laget, og en forståelse for bærekraft gjennom hele organisasjonen, presiserer Torjesen.

Tilbudet har oppstart i september, og gjennomføres med seks dag-samlinger over to semester. Mellom samlingene inngår korte webinar.

Sentrale tema er:
 • Endringsbildet
  Radikal usikkerhet, globale endringer og behovet for å re-tenke organisasjon og ledelse
 • Endrede rammebetingelser for industrien
  EU Green Deal, EU Sustainable Finance, sirkulær økonomi, geopolitikk/geoøkonomi,  Prosess 21
 • Ny teknologi og endrede arbeidsprosesser
  Industri 4.0: ny teknologi og kunstig intelligens
 • Innovasjonsledelse og organisasjonslæring i omstillingsprosesser
  Nye innovasjons og organisasjonsmodeller, inkludert sirkulære forretningsmodeller og økosystem tankegang 
 • Ledelsesutfordringene i det nye arbeidslivet
  Forventinger til morgendagens arbeidsliv og morgendagens ledere

 

Mer informasjon om innholdet, plan for gjennomføring, lenke til søknadsweb mm. finner du her:
https://www.uia.no/studier/evu/transformasjonsledelse-teknologi-baerekraft-og-industri

Påmelding til UiA her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev