Eramet Kvinesdal er 50 år!

Det er 50 år siden Kvinesdal fikk sin hjørnestensbedrift, en bedrift som har betydd mye for bygda og vist seg å være blant de beste i sitt slag når det gjelder energigjenvinning, fleksibilitet og utslippskrav.  

På begynnelsen av 1970-tallet søkte Tinfos, som da hadde drevet ferrolegeringsproduksjon på Notodden siden 1916, etter utvidelsesmuligheter for sin manganproduksjon. Valget falt på å bygge et nytt smelteverk i Kvinesdal. Smelteverket i Kvinesdal ble etablert i 1974, og er derfor et forholdsvis nytt anlegg. I 2008 ble Tinfos sin industrielle aktivitet kjøpt opp av Eramet konsernet, og prosessanlegget i Kvinesdal ble innlemmet i Eramet Norway, som dermed overtok både virksomheten og medarbeiderne (kilde: Eramet.no)

Jobbet der nesten fra oppstart

- Jeg har jobbet der siden 1980, den gang som skiftarbeider før jeg tok utdanning som ingeniør. Fra 1990 ble jeg sjef for produksjonen. De siste fem årene har jeg jobbet med prosjekter, blant annet et på biokarbon, for å redusere utslipp fra farlig CO2, sier Bjarne Meland, sjefsmetallurg ved Eramet Norge. 

I dag har prosessanlegget i Kvinesdal rundt 200 medarbeidere. Det unike ved Eramet Norways avdeling i Kvinesdal, er at det fortsatt jobber folk der som var med på oppbyggingen av smelteverket i 1974. Resultatet er at medarbeiderne har et unikt eierskap til arbeidsplassen sin og en unik kjennskap til smelteverkets utvikling.

- Det er et godt arbeidsmiljø der, og alle trives godt som et lag som står på og hjelper hverandre, sier Meland som forklaring på at han har jobbet der siden 1980.

Skreddersømverket

Eramet Norway Kvinesdal har i dag en årlig produksjon på 180 000 tonn silikomangan, som produseres i tre moderne 30 MW-smelteovner. Produksjonsanlegget omtales innad i selskapet som «skreddersømverket», fordi all produksjon skjer på kundens spesifikasjon. Denne fleksibiliteten til å etterkomme kundenes ønsker, er prosessanleggets store styrke.

Energigjenvinning

Eramet Kvinesdal har vært tidlig ute med å tenke sirkulært ved energibruk. Vegg i vegg har et oppdrettsanlegg for piggvar bygget seg opp ved bruk av overskuddsvarme fra Eramet. Her produseres det 250 tonn piggvar i året.

- Jeg er fornøyd med det Eramet har gjort på miljøsiden. De har alltid vært langt fremme på miljøsiden, og har fra dag en hatt lite miljøutslipp, sier Meland.

Meld deg på vårt nyhetsbrev