Foto: Media Service
Foto: Media Service

Blir med i europeisk storsatsing

Morrow Batteries mottar 345 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge. 

– Vi er glad for å kunne bistå Morrow Batteries med de virkemidler som er tilgjengelig for å øke mulighetene for at selskapet skal lykkes med sin strategi om å ta en posisjon i europeisk batteriindustri, sier Sveinung Hovstad, regiondirektør i Innovasjon Norge i en pressemelding

Fire norske batteribedrifter

Morrow, Vianode, Beyonder og Cenate er de fire norske batteribedriftene som har blitt med i den europeiske storsatsingen IPCEI EU Battery Innovation. Stortinget vedtok i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2024 at det skulle opprettes et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter med ramme på en milliard kroner.    

 – Med dette melder Norge seg for alvor på i den europeiske storsatsingen på batterier. Disse fire prosjektene vil bidra til innovasjon i ulike deler av både norsk og europeisk batteriverdikjede, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Felles europeisk interesse

IPCEI står for «Important Projects of Common European Interest», eller «Viktige prosjekter av allmenneuropeisk interesse», og er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk.

- Stor honnør til norske myndigheter og Næringsdepartementet med Næringsminister Jan Christian Vestre (V) som har fått Norge med i IPCEI-ordningen for ett år siden i mars. Dette er en ordning som EU har, som støtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse, som inkluderer batterier, sier Pål Runde, leder av Battery Norway.

For ett år siden ble Norge koblet på batterisatsingen IPCEI EuBatIn. Det har gitt gode resultater. 

Medlemskapet vil gi norske selskaper tilgang på finansiering, nye markeder og europeisk samarbeid.

 

Om IPCEI, Important Projects of Common European Interest   

IPCEI er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk, og er en statsstøtteordning for å overvinne markedssvikt og finansiere banebrytende innovasjon og infrastruktur i store og strategisk viktige samarbeidsprosjekter mellom land og bedrifter innenfor EØS-området. IPCEI skal bidra til å utvikle nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser og utbygging av infrastruktur som ikke ville ha blitt realisert uten statsstøtte, og bidra til bærekraftig vekst, økt sysselsetting og økt global konkurranseevne i EØS-landene. Prosjektene må inneholde innovasjon utover «state of the art». Regjeringen har gitt Innovasjon Norge koordineringsansvaret for arbeidet med IPCEI i Norge.    

Om IPCEI EuBatIn og assosiert partnerskap  

IPCEI EuBatIn startet i 2021 som det andre av to IPCEI-initiativ innen batterier. IPCEI EuBatIn har tolv medlemsland og 46 direkte partnere. Det er åpnet for nye aktører som ønsker status som såkalt assosiert partner. IPCEI EuBatIn består av fire arbeidsstrømmer for ulike deler av verdikjeden: 1) Råmaterialer og avanserte materialer, 2) Battericeller, 3) Batterisystemer og 4) Resirkulering og bærekraft. Bedriftene som nå får finansiering er tatt opp som medlemmer i IPCEI EuBatIn.   

Dette er Battery Norway

 

Les mer på FVN.NO

Les mer på Agderposten.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev