Eyde Y stiller spørsmål ved industrien.  Alle foto: Gerrick Robinson
Eyde Y stiller spørsmål ved industrien. Alle foto: Gerrick Robinson

Vi må samarbeide på helt nye områder

- Vi må begynne å rigge oss for en mye mer eksponensiell vekst innenfor disse nye grønne industriene, som krever at vi tenker helt annerledes og samarbeider på helt nye områder, sier Mats Winther Maltby fra NHO Agder om samarbeid frem mot nullutslipp. Nytenkning, samarbeid og kritiske råmaterialer var noen av temaene under årets Eyde-dag. 

- Jeg synes det er utrolig kult å se 3B Fibreglass som hadde et gjennombrudd i resirkulering av vindmølleblader, hvor de klarte å gjenvinne 2 tonn glassfiber fra tidligere produkter. Det at de har hatt suksess med testene sine der, det åpner opp nye muligheter for at en bedrift i Agder kan være en del av en sirkulær verdikjede, sier Mats Winther Maltby i NHO Agder.

 

Her kan du se hele Eyde-dagen:

Eyde-dagen_ Fellesdel 1

Spor A_Sirkulære verdikjeder

Spor A_ Kritiske råmaterialer

Spor B_ Digitalisering og AI

Spor B_ Dekarbonisering og CSS

Eyde-dagen_Fellesdel 2

Verden i rask endring

Verden er i rask endring og krever handlingskraft. Hvordan møter vi flere utfordringer samtidig? Dette ble diskutert under årets Eyde-dag på Rosfjord hotell i Lyngdag den 29.november. Responsen fra deltagerne var at både kompetanseheving, nettverksbygging og samarbeid er viktige faktorer. Og innblikk i hverandres utfordringer.

 - Mitt høydepunkt i dag er kanskje å få mer innblikk i de ulike bedriftene i Eyde-klyngen som blant annet er viktig for at Norge når målet om råmaterialproduksjon, og ikke minst EUs mål om å øke forsyningsgraden på kritiske råmaterialer. Og ikke minst eksportmuligheter også, som eksisterer for denne bransjen. Vi i Innovasjon Norge ønsker å hjelpe så de kan nå eksportmålene sine, sier EU-rådgiver i Innovasjon Norge, Edel Bertine Dirdal.

Sørge for at de søker støtte

Hun ønsker også å fortelle bedriftene om de ulike tilskuddsordningene og låneordningene til Innovasjon Norge, som kan hjelpe å nå skalering og vekst i et høyere tempo.

- Ikke minst passe på at de ikke bruker midler som de får av banken og andre finansinstitusjoner på FoU-prosjekter, så vi kan avlaste dem og sørge for at de søker på de støtteordningene som virkemiddelapparatet tilbyr, presiserer hun.

- Vi kan utfordre

Eyde Y delte også sine refleksjoner og utfordret oss på hva alt dette betyr for prosessindustrien.
- Vi kan være med å utfordre bedriftene, og utfordre det som allerede er normalen. Vi kan komme med forslag til løsninger, være kreative og tenke nytt. Vi er fortsatt så nye i industrien at vi får lov til å komme med litt utenfor boksen tanker, sier Tonje Jakobsen i Alcoa, som er med i Eyde Y - tenketanken for den yngre generasjonen i Eyde-klyngen.

 

Industri 5.0

EU-kommisjonen forklarte også hvordan EU legger fremtidens rammebetingelser gjennom sin nye industristrategi: Industry 5.0 – Human Centric, Resilient and Sustainable Industry. 

Vi fikk også presentert Stockholm Resilience Centre sitt verktøy for å operere innenfor naturens tålegrenser.

Lars Petter Maltby orienterte om den nylige fremlagte ekspertrapporten om norsk omstilling til lavutslipp 2050.

Hva kan AI gjøre for oss?

Digitalisering er viktig for å få gjennom det grønne skiftet, og bruk av kunstig intelligens har eskalert etter at vi nå kan chatte med AI på norsk.  Vi fikk høre GE Healthcares og Elkems erfaring med bruk av AI og ny teknologi, samt hvordan Sintef bruker AI i sin virksomhet.

- Jeg mener det viktig med kunnskapsdeling, og jeg mener det er viktig at man hjelper hverandre til å få nye ideer, og at vi får til å dele erfaringer om ting som både har gått bra og ting som ikke har gått så bra, slik at alle slipper å sitte og oppfinne hjulet på nytt, sier Gunnar Hansen i Elkem.

Kritiske råmaterialer

Aud Wærnes fra Sintef presenterte resultater fra 8 års forskning i SFI Metal Production, etterfulgt av live podcast om kritiske om råmaterialer, gjestet av Aud Wærnes og Ådne Tveit i gründerbedriften Refacture. 

Hør den her: 

Dekarbonisering av industrien, CCS

CO2 er industriens gjenværende utfordring etter at de andre klimagassene i stor grad er eliminert. Eramet og Returkraft orienterte hvordan de jobber aktivt med dette og Zero fortalte om det store bildet i atmosfæren, Eyde-klyngens presenterte det nye tilbudet om bistand til bedriftene.

Sirkulære verdikjeder

Ressursene er begrensede, og vi kan ikke fortsette som før med å hente dem ut. Ron Weerdmester som leder EUs satsning på sirkulære hubber var med digitalt fra Chemelot. Morrow og 3B orienterte om hvordan de jobber med det sirkulære i sin virksomhet, og Eyde-klyngen orienterte om vårt nye prosjekt CIRCI. 

Og 9 år gamle Anne Skagestad presenterte enkelt og greit hva sirkuølærøkonomi er for henne:

Agder – sentrum for norsk industriutvikling. Høye ambisjoner. Har vi nok kraft?

Medlem av strømsprisutvalget Håkon Thaule (Thema Consulting) og Eramets Kåre Bjarte Bjelland belyste fremtidig kraftsituasjon. Fylkeskommunen orienterte om sin strategiske satsing på industri.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev