FoU-samling: Delte erfaringer ved bruk av AI

Det var stort engasjement for anvendt kunstig intelligens i bedriftene, da Eyde-klyngen arrangerte FoU-samling tirsdag på Glencore Nikkelverk.

Deltakerne fortalte om det positive og negative de har erfart med å bruke AI, og delte sine erfaringer fra dette med de over 50 deltakerne på samlingen med FoU-forum.

Innsikt i pågående prosjekter

FoU forumet kommer til å dreie seg om anvendt kunstig intelligens i Eyde-klyngens FoU. Flere bedrifter har erfart å bruke AI og under samlingen fikk de innsikt i rykende ferske nyheter fra prosjekter som pågår.

På samlingen var også leverandører i Eyde-klyngen som spesialiserer seg på AI. 

- På FoU forumet kommer det frem at det er vekslende erfaringer med AI og at noen advarer mens andre anbefaler. Det viktigste med forumet er å dele og at vi lærer av hverandre. AI er kommet for å bli, og jeg tror alle har en oppfatning av at dette blir viktig. Negative erfaringer til tross, må vi ikke slutte å utforske AI. Vi ser et mål langt der fremme og vi liker det vi ser. Vi må bare begynne å bevege oss mot det målet sammen og lære av hverandre på veien, sier Frank Spetland, leder for FoU i Eyde-klyngen.

Hva er verdifull data?

Bedriftene ser at veien med prosjekter som inkluderer bruk av AI er mye lenger enn man først trodde.

Mangel på data kan være en av årsakene til at AI-prosjekter får et dårlig utgangspunkt. Også hva som er verdifull data. I tillegg er datasikkerhet en stadig tilbakevendende utfordring når det kommer til å bruke data til AI-prosjekter.

Må snakke hverandres språk

- Et annet aspekt er å få folk til å snakke hverandres språk. Det er også en krevende oppgave. Det viste seg at det krever en del for å forstå hverandres fagområder. Dette må man tenke på ved fremtidig utdannelsessatsing, sier Nadia Handeland, fagansvarlig i Eyde-klyngen.  

- Mange har også poengtert at hvis man skal lykkes, må IT-avdelingen bli en del av driften. AI og interessen for slik teknologi og prosjekter må spres i organisasjonen, og noen må eie prosessen, om man skal videre, tilføyer hun.

 

Man sitter også med en del spørsmål og lærdom etter prosjektgjennomføring:

 

•            hvor mye kompetanse skal man bygge internt? (kontra konsulenter).

•            det må til digitaliseringssatsing i bedriften og hvordan skal man fremme dette?

•            prioritere riktig data (for driften) i prosjektene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Solveig Steinsland om Elkems erfaringer med AI i «Smart Furnace»
Solveig Steinsland om Elkems erfaringer med AI i «Smart Furnace»