Finansiering av karbonfangst-prosjekter

Det nye EU-prosjektet "LEADS" fokuserer på karbonfangstteknologi og hvordan den kan implementeres i industriell skala. Målet med LEADS er å veilede bedrifter til økonomisk støtte, spesielt fra European Innovation Fund (EIF), for implementering av teknologien.

- De som jobber med karbonfangst allerede i dag, må investere mer for å ta det videre i større skala, sier Christophe Pinck, som jobber med internasjonale relasjoner og sirkulære prosjekter i Eyde-klyngen. 

4 ulike prosjekter

Målet er å støtte fire ulike prosjekter, hvor hver av dem fokuserer på en av følgende arenaer:

·         Lavkarbon-teknologier i energi-intensive industrier 

·         Karbonfangst, bruk og lagring (CCUS)

·         Fornybar energi-generering

·         Energilagring og hydrogen 

Eyde-klyngen deltar i CCUS-prosjektet sammen med Process4Planet

Det er stor konkurranse om EIF-midler, og Norge har gjort det svært godt på dette området. Nylig har EU tildelt 5,7 milliarder kroner til 5 prosjekter.

Bedrifter i Eyde-klyngen kan ta kontakt for å få informasjon om vårt prosjekt eller noen av de andre prosjektene.

Bedrifter med karbonfangst

- Dersom andre er interessert i de andre prosjektene, kan vi hjelpe med å koble, sier Pinck.

- Nå er vi på utkikk etter å høre med bedrifter som er involvert i karbonfangst og tenker på innovasjonsfond, tilføyer han.

Prosjektene kan fortsatt være i teknologiutviklings- og testfasene. LEADS kan gi veiledning i denne fasen og veilede prosjektet mot EIF-muligheter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev