ARENDALSUKA: Nye rammevilkår for CCS er viktig å få til

For at vi skal lykkes med karbonfangst, må mange usikkerhetsmomenter lukes bort, og flere karbonfangstanlegg bygges, i følge rapporten til Prosess21. Torsdag var tema til debatt under Arendalsuka.

- Når det gjelder debatten så besvarer man dessverre, men forståelig, ikke på direkte henvendelse om støtte til modning av prosjekter eller omvendt - avgift på fangst av biologisk CO2. Vi får krysse fingrene for at signalene er plukket opp, og at det i hvert fall kommer noe i budsjettforslag i oktober, sier Lars Petter Maltby, leder av Prosess21.

Se opptak fra eventet her:

 

Agder fylkeskommune, i samarbeid med Regionalpolitisk Industrigruppe i Agder, sto for arrangementet "Hvordan kan CCS bidra til å nå klimamålene?" under Arendalsuka torsdag på Bærekraftscenen. Et politisk arrangement om karbonfangst og -lagring (CCS).

Prosess21 foreslår løsninger

For å forklare hva som skal til for å realisere dette, har Prosess21 laget et notat hvor vi beskriver hva som å til for å utløse flere prosjekter. 

(les sluttrapporten til P21 ekspertgruppen for CCS)

Her skisseres en løsning ved å sette et økt ambisjonsnivå for lagring og effektivisere lisenstildelinger for CO2-lagringskapsiteten. Da vil dette bidra til å øke konkurransen og raskere redusere kostnader. Det utvikles flere lagringsalternativer i Europa av varierende modenhet. 

Må vi bygge flere karbonfangstanlegg?

Mange mener at skal vi nå klimamålene, må vi bygge flere karbonfangstanlegg. Disse må på plass innen 2030. I Hurdalplattformen står det at regjeringen skal « Legge til rette for CO2-fangst og -lagring på alle større forbrenningsanlegg på sikt ».

Det tar det mange år å planlegge og bygge CCS. Skal vi få CCS på forbrenningsanlegg innen 2030 må nye rammevilkår raskt på plass. Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen ledet diskusjonen om hvilke rammevilkår som trengs, og når de må være på plass. Bakgrunn for diskusjonen er Miljødirektoratets "Klimatiltak i Norge mot 2030"

Her presenteres over 80 konkrete tiltak for at Norge akkurat når sine klimamål i 2030.

Mange usikkerheter må lukes bort

Av alle disse tiltakene er karbonfangst i industri og avfallsforbrenning det som i sum utgjør det største bidraget. Det forutsetter at en realiserer mange karbonfangstprosjekter i tillegg til Langskip. For at det skal skje må mange usikkerheter tas vekk for de som skal beslutte investeringene. Med andre ord skape forutsigbare rammebetingelser og motivere bedrifter til å modne frem prosjektene. Det tar 3-4 år å bygge et anlegg og minst 1,5 år å planlegge. Derfor haster dette.

Medvirkende i panelet:
  • Arne Thomassen, Fylkesordfører, Agder fylkeskommune
  • Maria Varteressian, Politisk rådgiver, Klima- og miljødepartementet et
  • Anne Marit Post-Melbye, Fagansvarlig industri, Zero
  • Stein Lier-Hansen, Administrerende direktør, Norsk Industri
  • Shahzad Rana, Sentralstyremedlem, Høyre
  • Lars Petter Maltby, Direktør, Prosess21
  • Audun Aspelund, styreleder Forus Energigjenvinning,, KAN
  • Helene Fladmark (moderator), Daglig leder, Eyde-klyngen
Meld deg på vårt nyhetsbrev