Nå kan du nominere til Eyde-prisen 2022

Eyde-prisen skal deles ut for første gang på vårt årsmøte 22. mars. Den skal gå til en gruppe som har bidratt til å realisere minst ett av hovedmålene til Eyde-klyngen og bidratt til bærekraftsmålene 12 (Ansvarlig produksjon og forbruk) og 17 (Samarbeid for å nå målene)

Dette er de felles målene Eyde-klyngen har satt seg:

  • Sikre norsk material- og prosessindustris konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.
  • Bidra til økte investeringer i prosessindustri i Norge.
  • Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien  - og bidra til bærekraftig vekst i leverandørbedrifter knyttet til prosessindustri.
  • Utvikle nye lønnsomme forretningsområder basert på prosessindustriens fortrinn og behov.

- Prisen vil ikke gå til enkeltpersoner, men grupper, enten internt i en bedrift eller helst mellom bedrifter, siden vi ønsker samhandling, presiserer juryleder Jorunn Gislefoss fra UiA.

Hun håper å få mange nominasjoner, helst en fra hver av bedriftene i klyngen. Prisen deles ut under årsmøtet. Juryen består av Jorunn Gislefoss, Agnete Rieber-Mohn og Trond Kiledal.

- Målet vårt er å skape positivitet rundt målene Eyde-klyngen har satt seg, tilføyer hun.

Nomineringen kan gjøres her innen 11.februar.

Husk å skrive begrunnelse til nomineringen og hvilke(t) bærekraftsmål gruppen jobber for å oppnå.

Nominasjon til Eyde-Prisen 2022
Legg inn liste med navn og bedrift


Flere kryss mulig
Kontaktperson for nominasjonen

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev