Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre presenterte Eyde-klyngens arbeid med CCS. Foto: Sverre Christian Jarild
Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre presenterte Eyde-klyngens arbeid med CCS. Foto: Sverre Christian Jarild

Blir direktør for Prosess21

Lars Petter Maltby blir ny direktør for Prosess21 og forlater dermed Eyde-klyngens sekretariat. Men han vil fortsatt ha kontakt med klyngen gjennom arbeidet med  å få ned klimagassene i prosessindustrien.

- Jeg vil jo ikke være ansatt i Eyde-klyngen lenger så den daglige kontakten vil ikke lenger være der. Men kontakten med klyngene er veldig viktig da de representerer godt bredden i prosessindustrien og bidrar med relevante møteplasser over hele Norge, sier Lars Petter Maltby.

Koordinere arbeidet

Prosess21 videreføres etter strategiprosessen som ble gjennomført i 2018 til 2021, og som direktør for Prosess21 blir det Maltbys ansvar å koordinere arbeidet videre og bidra til operasjonalisering av de anbefalingene som ble lansert i første strategifase.

Han vil lede et sekretariat basert på et nytt mandat fra Nærings- og fiskeridepartementet og en ny styringsgruppe.

 

Bidra til å redusere klimagassene

- Det blir Forskningsrådet som blir ny arbeidsgiver, men stasjoneringen blir på hjemmekontor og jeg vil reise mye til Oslo og andre steder i landet, sier Maltby.

Han ser frem til å lede Prosess21, og de anbefalingene som kom inn i Hurdalsplattformen Regjeringen utformet da de tiltrådde. 

- Jeg håper at vi gjennom Prosess21 kan bidra til å få effekt bak tiltakene slik at klimagassene i prosessindustrien vil gå videre ned, og vi kan spesialisere produkter som bidrar til at sektoren får en bærekraftig økonomisk utvikling, sier Maltby. 

 

Mer om Prosess21

Meld deg på vårt nyhetsbrev