Mye er gjort, men mye gjenstår

Den landbaserte industrien har vært flinke til å redusere utslippene. De siste 30 årene er utslippene kuttet med nesten 40 prosent. Det gjør industrien til «best i klassen» av alle næringsgrener, men mye gjenstår: En stor del av de gjenværende utslippene kan bare elimineres om vi får utviklet helt ny teknologi, men den gode nyheten er at eksisterende teknologi kan hjelpe oss et godt stykke på veien.

Grunnen til at disse løsningene ikke tas i bruk i stor nok grad i dag, er enten at investeringskostnadene er for høye eller at industribedriften ikke har nok erfaring med løsningene til at de tar sjansen på å ta dem i bruk.

For å få flere til å ta i bruk disse løsningene tilbyr Enova nå risikoavlastning gjennom sin helt nye og spissede satsing for å få ned utslipp i industrien.

I første runde er satsingsområdene:
- Spillvarmeutnyttelse
- Utfasing av fossile energibærere

Disse har frist 1. mai 2019

Link til utlysningen

Meld deg på vårt nyhetsbrev