Lyser ut doktorgradstilling innen biokarbon

Institutt for ingeniørvitenskap ved Universitetet i Agder oppretter et treårig doktorgradsstipend i forbindelse med Eyde-klyngens satsning på miljøvennlig biokarbon til prosessindustrien.

I stillingen ligger oppgaver som karakterisering av biomasse og tilhørende bi-produkter, prosessmodellering og system-optimering. Det overordnede formål med dette Ph.D.-prosjektet er å bidra til forretningsutvikling regionalt og reduksjon av klimagassutslipp ved å utnytte råstoff fra skogbruk til biokarbon i prosessindustrien.

Dette er en viktig satsing på innovasjonsarbeid som allerede er igangsatt i Eyde-klyngen. Det er svært viktig og betydelig at vårt regionale universitet satser på FoU- områder som er viktig for vår industri. Jeg tror dette blir veldig godt mottatt i bedrifter, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.

Les fullstendig utlysning her

Meld deg på vårt nyhetsbrev