Kompetanseområde Vedlikehold

Kompetanseområde vedlikehold arbeider for å dele «best-practice» i Eyde-klyngen. Samtidig jobber vi for at bedriftene skal utvikle sine metoder og rutiner for vedlikehold. Arbeidsutvalget har stort fokus på å involvere operatørene, skape nettverk og kompetanseoverføring.

Arbeidsutvalget organiserer fagsamlinger og kurs hvert semester, som er åpent for alle medlemmene i Eyde-klyngen. 

 

 

 

Kontakt

Leder
Arild Tharaldsen (GE Healthcare)
Arild.Tharaldsen@ge.com
Medlemmer
  • Arvid Wistrøm (Glencore Nikkelverk AS)
  • Øystein Finnøy (3B Fibreglass Norway)
  • Alf Morten Byberg (Fiven AS)
  • Jostein Mosby (Returkraft AS)
;