Endress+Hausser i samarbeid med Returkraft
Endress+Hausser i samarbeid med Returkraft

Endress + Hauser - en pioner på målinger

Måleinstrument-leverandøren Endress + Hauser er en pionèr på mange områder. Innenfor prosessindustrien kan de bidra med å optimalisere både prosessene og sikkerheten med spesialiserte måleinstrumenter.

Det familieeide konsernet vokste frem for 70 år siden da den 29 år gamle sveitsiske ingeniøren Georg H. Endress utviklet et lite verksted og utvidet bedriften til å utvikle måleustyr til nyere markeder. Da han fikk med seg den 58år gamle tyske bankmannen Ludwig Hauser, Fikk verkstedet vann på mølla. Den unge ingeniøren så mulighetene som fantes i den nye elektroniske nivåmålingsteknologien, som frem til da hadde blitt målt for hånd. Den erfarne bankmannen styrte økonomien, og slik utviklet bedriften seg med kunder i hele Europa. Nå er Endress+Hauser ferske medlemmer av Eyde-klyngen.

Høy kompetanse

- Teknologi er veldig viktig og er vår styrke i Norge. Vi er langt fremme sammenlignet med andre land, og jeg tenker at det har sammenheng med at siden vi har dyr arbeidskraft, må vi satse på at denne har høy kompetanse - kombinert med høy grad av automasjon i bedriften, sier Rita Refvik, industriansvarlig for utvinning, metaller og mineraler i Endress + Hauser. 

Endress + Hauser er en pådriver for den digitale transformasjonen innen prosessindustrien. Ved å tilby smarte sensorer og tilkoblede løsninger, muliggjør de sømløs integrasjon av data i bedriftens overordnede styringssystemer. Dette legger grunnlaget for prediktiv vedlikehold, forutsigbare prosesser og optimal ressursbruk.

 

Sirkulær innovasjon

Konsernet gjør mye innen sirkulærøkonomi, og er opptatt av ny, grønn energi, blant annet gjennom samarbeid med kunder og partnere for å implementere sirkulære løsninger. Dette kan innebære å utvikle tilbakeleveringsprogrammer for brukte produkter, samarbeid om avansert resirkuleringsteknologi, eller identifisere muligheter for gjenbruk av komponenter.

Ved å utføre livssyklusvurderinger på deres produkter, evaluerer Endress + Hauser miljøpåvirkningen gjennom hele levetiden til produktene. Dette hjelper dem med å identifisere områder der de kan redusere miljøavtrykket, for eksempel ved å optimalisere produksjonsprosesser eller ved å velge mer bærekraftige materialer.

Endress + Hauser arbeider med å optimalisere logistikken for å minimere miljøpåvirkningen. Dette inkluderer effektiv emballasje, optimalisert transport og reduksjon av unødvendig avfall i leveransekjeden.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev