Kompetanseområde Automasjon

Automasjonsforum har et ønske om å se på samarbeidsmulighetene som eksisterer mellom bedriftene, og mellom bedriftene og utdanningsinstitusjoner i regionen. Forumet har i samarbeid med Teknova utarbeidet en gjennomgang av kompetanseinteressene til bedriftene, og vil jobbe for å utnytte det tilstedeværende potensialet.

«Automasjonsforum inviterer til fleire samlingar i året der alle Eyde-bedriftene er invitert. Samlingane kan vere i form av eit bedriftsbesøk eller om eit fagtema. Som medlem i Arbeidsutvalget får ein betre oversikt over automasjon som fagområde. Dette gir kompetanseheving som kjem bedriftene til gode ved at vi tar dette med oss tilbake. I år har vi blant anna jobba med ein automasjonsstrategi i Elkem, og arbeidet i Automasjonsforum med Industrie 4.0 har gitt viktige innspel til denne.»

Åslaug Grøvlen, Elkem Carbon

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
  1. Pilotstudie: Introduksjon til robotikk

    Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning

Kontakt

Leder
Rune Løkling (Glencore Nikkelverk)
Rune.Lokling@glencore.no
Medlemmer
  • Jens Kjos-Hanssen (GE Healthcare)
  • Lill Hege Hals (Aludyne Norway AS)
  • Øystein Løken (Egde Consulting)
  • Fredrik Bringager (Young Industrial Innovators)
  • Vegard Tveit (Tratec Norcon AS)
;