UTSATT! Ny dato kommer! Ytre Miljø, Automasjon og Prosessgruppa arrangerer felles samling

Tid: onsdag 22. mai 2024 - 09:00 - 15:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Eramet Kvinesdal

*Arrangementet er utsatt - ny dato og ny påmelding kommer!***

Arbeidsgruppene automasjon, Prosess og Ytre miljø arrangerer ei felles fagsamling på Eramet Norway Kvinesdal og Tratec Halvorsen. Eramet skal presentere sitt Weldermate-prosjekt, dvs robotisert påsveising av elektrodemantler og vannrenseprosessen. Vi har satt av god tid til spørsmål og diskusjon underveis så vi håper gode spørsmål og refleksjoner sammen.  Omvisningen blir todelt: en med fokus på vannrensing og en med fokus på automatisering. Vi håper mange av dere med interesse og nysgjerrighet for disse fagområdene tar turen til Kvinesdal 22. mai!

Program:

8: 30:   Velkommen v/Stine S. og Nadia 

Presentasjon av Eramet Norway Kvinesdal (ENK)
Presentasjon av Weldermate-prosjektet
Spørsmål og diskusjon 

Pause

Presentasjon av kameraovervåkingen av utslipp på ENK eller eventuelt noe annet fra miljø/rensedelen.
Spørsmål og diskusjon om lignende prosjekter            

Lunsj

Etter lunsj deler vi gruppen i to basert på faginteresse. Omvisning på Eramet Norway Kvinesdal og Tratec Halvorsen.

Avsluttes senest 15:00

Kontakt

- nadia@eydecluster.com