AFK inviterer til møte i «Status Agder symbiose»/gjensidig informasjon 9. april

Tid: tirsdag 9. april 2024 - 08:00 - 08:30 |
Åpent for all
Sted: Digitalt

Tema for møte 9. april er «Funding gaps, virkemidler og finance av Hubs for Circularity». EU-rådgiver Christophe Pinck i Eyde-klyngen presenterer.

Aktører i Agder som jobber med sirkulærøkonomi/industriell symbiose inviteres til å delta i Agder symbioses teams-møter. Møtene vil gjennomføres 3. hver uke (tirsdager 0800-0830). Hensikten med møte-serien er å gi gjensidig informasjon og informere om aktuelle saker innenfor fagfeltene. Møtene er åpen for alle som ønsker å delta. Møtene vil legge opp til en kort presentasjon av et tiltak/prosjekt innenfor sirkulærøkonomi/industriell symbiose. Møtene vil også gi en anledning for alle deltakere å dele informasjon om aktuelle hendelser eller informere om planlagte og pågående prosjekt som skjer på Agder.

Kontakt Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no for å få tilsendt lenke til digital deltakelse. 

Kontakt

Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no