Webinar: Hvordan digitalisering og bærekraft vil transformere arbeidsliv og samfunn

Tid: fredag 22. september 2023 - 08:30 - 09:00 : UiA Webinar: Hvordan digitalisering og bærekraft vil transformere arbeidsliv og samfunn |
Åpent for all
Sted: Digitalt (UiA er arrangør)

Vi er midt i en digital revolusjon som påvirker verden i stadig større grad. Konsekvensene av dette er betydelige og berører grunnleggende deler av samfunnet, som blant annet etikk og lovgivning. I tillegg kan den ha både positive og negative konsekvenser for ulike bærekraftsdimensjoner.

Hvordan former dette samfunnet og arbeidslivet i tiden fremover? 

Mens du tar dagens første kaffekopp, vil professor Leif Skiftenes Flak gi deg et lite innblikk i dette. Han har over 20 års erfaring med forskning og undervisning knyttet til digitalisering og bærekraftig utvikling. 

Webinaret innledes av Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder. Til slutt blir det en presentasjon av noen av universitetets videreutdanningstilbud.  

Webinaret er rettet mot næringslivet på Agder, men er åpent for alle interesserte.  

Meld deg på i dag

Velkommen!

Kontakt

lene.m.tonnesen@uia.no