Kickstart mot 2030, resirkulert plast

Tid: tirsdag 21. november 2023 - 08:00 - 08:30 |
Åpent for all
Sted: Digitalt

Agder Fylkeskommune inviterer: Status Agder symbiose»/gjensidig informasjon.

Aktører i Agder som jobber med sirkulærøkonomi/industriell symbiose inviteres til å delta i Agder symbioses teams-møter. Møtene vil gjennomføres 3. hver uke (tirsdager 0800-0830). Hensikten med møteserien er å gi gjensidig informasjon og informere om aktuelle saker innenfor fagfeltene. Møtene er åpen for alle som ønsker å delta. Møtene vil legge opp til en kort presentasjon av et tiltak/prosjekt innenfor sirkulærøkonomi/industriell symbiose. Møtene vil også gi en anledning for alle deltakere å dele informasjon om aktuelle hendelser eller informere om planlagte og pågående prosjekt som skjer på Agder.

Neste møte blir tirsdag 21. november fra kl. 08:00-08:30. Tema er «Kickstart mot 2030, resirkulert plast» hvor 10 bedrifter har deltatt i et prosjekt som har gått over flere måneder. Prosjektets mål har vært å få økt bruken av resirkulerte materialer inn i ny plastproduksjon. Det vil bli presentert konkrete praktiske tiltak fra prosjektet (ved Siv Emanuelsen, Future Materiales).

Ta kontakt med  Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no for å melde din interesse (invitasjoner sendes ut fra Outlook).

Kontakt

Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no