AFK og Kristiansand kommune: Digitalt informasjonsmøte om klimasats-uka

Tid: tirsdag 12. desember 2023 - 08:00 - 08:30 |
Åpent for all
Sted: Teams

Agder fylkeskommune sammen med Kristiansand kommune holder digitalt informasjonsmøte om klimasats-uka samt tilbudet om gratis veiledning tirsdag 12. desember 08.00 til 08.30 på teams. Møteinnkallelse er sendt via «status Agder symbiose/gjensidig informasjon». Del gjerne videre outlook innkallelsen til andre som kan være interessert i å delta fra din kommune.

Ved spørsmål om informasjonsmøtet: kontakt Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no

Mer om Klimasats-uka:

Klimasats-uka 2024 – book og få hjelp!


Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune i samarbeid med Bølgen bærekraftsenter, inviterer til klimasats-uka 2024. Vi ønsker å hjelpe kommunene og regionrådene med å skrive og søke finansiering fra støtteordningen klimasats. Miljødirektoratet bevilger og har ansvar for klimasats og for 2024 har regjeringen og SV foreslått å sette av 120 millioner kroner til Klimasats-ordningen. Kommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd – sammen eller hver for seg. I den anledning ønsker vi å sette av hele uke 2 (08.-12. Januar) for å hjelpe kommunene og regionrådene med klimasatssøknader. Agder fylkeskommune vil også kunne bidra med noe medfinansiering til å søke relevante klimasatsprosjekter. Alle kommunene og regionene i Agder vil i tillegg få 10 timer gratis hjelp med:

  • Bistand med utvikling av ide-forslag
  • Bistand med utforming av søknader
  • Bistand i ferdigstillelse og innsendelse av søknader

Påmelding til klimasats-uka:
https://agderfk.pameldingssystem.no/klimasats-uka-2024-ndash-book-og-fa-hjelp-1

Annet dere bør få med dere!

Miljødirektoratet holder webinar for kommuner og fylkeskommuner som vil søke Klimasats-støtte i 2024 for å kutte utslipp av klimagasser 19. desember 10.00 til 11.00. Følg lenken for å melde deg på. https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2023/desember-2023/sok-klimasats-stotte-for-2024/

 

Kontakt

Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no