Kickoff Horisont Europa – Energi, klima og mobilitet

Tid: onsdag 5. mai 2021 - 09:00 - 10:00 |
Åpent for all
Sted: digitalt

Gjennom syv ulike morgensendinger i uke 17 og 18 skal Forskningsrådet gå gjennom de tematiske inndelingene i Horisont Europa og gi deg innsikt i hvor de mener det er gode muligheter for norske aktører.

Om arrangementet

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder.

Kontakt

- ehb@forskningsradet.no