Eyde Y webinar: Prosess21 -Entreprenørskap, produktutvikling og leverandørnæringen til prosessindustrien

Tid: torsdag 29. april 2021 - 09:00 - 11:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Webinar

På denne samlingen vil Prosess21 og utvikling av entreprenørskap, produkter og leverandørnæringen stå på programmet.

Program:

9:00 Velkommen

 

Del 1.

Faglig påfyll. (9:05-10:15)

Prosess21: Ny prosessindustri – Entreprenørskap, ønsket situasjon. (Lars Petter Maltby)

Future Materials - en viktig støttespiller for entreprenørskap i prosessindustrien

Entreprenørielle økosystemer i prosessindustrien: teori og praksis (Simon Loginov)

Kunnskapsdeling i prosessindustrien. «Open innovation» prinsipper. (Magne Dåstøl)

10:15-10-20 Pause

 

Del 2. Workshop

Vi deler oss i grupper der gruppene diskuterer:

  1. Hvilken kunnskap deles i entreprenørielle økosystemer til prosessindustrien i dag? 
  2. Hvilken kunnskap bør deles for å møte ønsket situasjon?
  3. Hva er en vinn-vinn situasjon for både gründere og store industrielle aktører i prosessindustrien?

Oppsummering av resultater

Kontakt

- stine@eydecluster.com