Arrangementet består av to deler: selve kurset og et tilbud om samtaler med relevant fagrådgiver i Forskningsrådet, enten samme dag som kurset 19. juni eller mandag 22. juni.

Om Forskningsrådets prosjektverksted
Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé, planlegger du å gå i gang, eller har du allerede startet en innovasjonsprosess der ny kunnskap er sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkter, tjenester eller prosesser? Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

09:00-11:30 DEL 1
Gjennomgang av verktøyene prosjektkanvas og veiledning til prosjektstruktur, med dialog og refleksjonsoppgaver.

                       

 

12:00-15:00 DEL 2
Individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, for de som avtaler tid for dette i forkant av arrangementet. Du vil få en egen lenke til innkalling via Teams for dette møtet noen dager før arrangementet.

Forskningsrådets fagrådgivere har god kompetanse på forsknings- og innovasjonsprosjekter og kjenner bransjene.

Lenke til prosjektkanvas: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/

Søk om innovasjonsprosjekt: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/